Finansielle betingelser

Abonnementstype, abonnementspris og faktureringsperiode er angivet ovenfor.


Betalingsbetingelser er netto 10 dage. Lejer opfordres til at tilmelde abonnementsbetalingen til betalingsservice. I modsat fald opkræves kr. 40,- ekskl. moms i faktureringsgebyr pr. fremsendt faktura.


Opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) kan kun ske ved udgangen af en faktureringsperiode.


Ved månedsvis fakturering kan opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) ske til udgangen af en hvilken som helst måned. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage.


Ved kvartalsvis fakturering kan opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) kun ske til udgangen af et kalenderkvartal. Det være sig d. 31/3, d. 30/6, d. 30/9 el. d. 31/12. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage. (Ønskes abonnementet eksempelvis opsagt pr. 31/3, skal opsigelsen således være Q-Park i hænde senest d. 28/2).


Ved halvårlig fakturering kan opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) kun ske pr. 30/6 eller pr. 31/12. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage. (Ønskes abonnementet eksempelvis opsagt pr. 30/6, skal opsigelsen således være Q-Park i hænde senest d. 31/5).


Ved årlig fakturering kan opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) kun ske pr. 31/12. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage. (Ønskes abonnementet eksempelvis opsagt pr. 31/12, skal opsigelsen således være Q-Park i hænde senest d. 30/11).


Prisreguleringer vil blive varslet senest 30 dage til udløbet af en faktureringsperiode.


Såfremt lejer misligholder sine forpligtelser i henhold til denne lejekontrakt, herunder hvis lejer ikke betaler den aftalte leje til tiden, vil udlejer iværksætte rykkerprocedure. Denne inkluderer udsendelse af op til 2 betalingspåmindelser. På hver betalingspåmindelse pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- og ved udsendelse af 2. betalingspåmindelse vil lejers abonnementskort blive spærret. Såfremt lejer efter modtagelse af betalingspåmindelser fortsat ikke betaler det udestående beløb, overdrages sagen herefter til retslig inkasso og kontrakten opsiges.