6x24 abonnementer

6x24  – Waterfront

Q-Park 6x24 Abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - søndag 00:00 - 24:00.


Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park abonnementskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering og skal ikke returneres ved eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt.


Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt og ved at benytte fremsendte Q-Park abonnementskort. Såfremt abonnementskort ikke anvendes ved indkørsel, kan parkering kun ske ved at trække billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til parkering vil ikke blive refunderet efterfølgende. Q-Park abonnementskort skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt det/de fremsendte kort).


Såfremt det/de fremsendte Q-Park bonnementskort mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 200,- ekskl. moms pr. stk