7x24 abonnementer


7x24 – Aalborg Campus, Palads, Friis, Codanhus, Waterfront, Gallerierne, Lyngby City, Adelgade, Illum, Industriens Hus, Nørreport, Magasin Du Nord, Vesterport, Borgen, Aarhus City, CeresByen, Magasin Aarhus, Grønnegade, Filosoffen.


Q-Park 7 x 24 Abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - søndag 00:00 -  24:00.


Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park abonnementskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering og skal ikke returneres ved eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt.


Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt og ved at benytte fremsendte Q-Park abonnementskort. Såfremt abonnementskort ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt eller andet, kan parkering kun ske ved at trække billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til parkering vil ikke blive refunderet efterfølgende. Q-Park abonnementskort skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt det/de fremsendte kort).


Såfremt det/de fremsendte Q-Park abonnementskort mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 200,- ekskl. moms pr. stk.7x24 (P-tilladelse) – Dannebrogscentret, Kennedy Arkaden, Kulturen, Ballerupcentret, Magasin/Fog, Buen, Langebrogade, OPUS, Toldkammeret, Blooms Butikker – Tag, Blooms Butikker – Kælder, Rådhuspladsen, Bryggen, Vestergade 17(Vejle), Amaliegade, Aros.


Q-Park 7 x 24 Abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - søndag 00:00 -  24:00.


Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park parkeringstilladelse pr. abonnement. For parkeringstilladelser gælder følgende: 

  • P-tilladelsen skal placeres i forruden nær p-skiven letlæseligt udefra. (Hele kortet skal være synligt) 
  • Kun original p-tilladelse er gyldig 
  • Ved placering i plastlomme må kortet gerne sidde lodret 
  • Der må ikke rettes eller på anden måde foretages ændringer på p-tilladelsen 
  • P-tilladelsen er kun gyldig til den på forsiden angivne facilitet i tidsrummet nævnt ovenfor 
  • P-tilladelsen er kun gyldig til og med dato anført på forsiden af tilladelsen

Er ovenstående ikke overholdt, er parkeringsservicemedarbejderen berettiget til at udstede en kontrolafgift efter gældende regler.


Såfremt det/de fremsendte Q-Park Parkeringstilladelse(r) mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 100,- ekskl. moms pr. stk.