7x24 Reserveret abonnementer

7x24 Reserveret – Palads, Codanhus, Gallerierne, Vesterport

Q-Park 7 x 24 Reserveret Abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - søndag 00:00 - 24:00.


Udlejer opsætter et stk. reserveret skilt pr. abonnement. Reserverede skilte kan leveres med lejers navn eller lejers registreringsnummer (aftales med lejer). Lejer betaler kr. 400,- ekskl. moms for opsætning pr. skilt. Såfremt skiltet/skiltene på et senere tidspunkt skal udskiftes, kan dette ske for en pris på kr. 400,- ekskl. moms pr. stk.


Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park abonnementskort pr. abonnement. Kortet skal benyttes ved enhver parkering og skal ikke returneres ved eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt.


Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt og ved at benytte fremsendte Q-Park abonnementskort. Såfremt abonnementskort ikke anvendes ved indkørsel, kan parkering kun ske ved at trække billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til parkering vil ikke blive refunderet efterfølgende. Q-Park abonnementskort skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt det/de fremsendte kort)


Såfremt det/de fremsendte Q-Park bonnementskort eller nøgle mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 200,- ekskl. moms pr. stk