Kontor abonnementer

Kontor 7-19 – Waterfront

Q-Park Kontor Abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - fredag 07:00 - 19:00.


Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park abonnementskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering. Kortet skal ikke returneres ved eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt. Parkering kan kun ske i henhold til denne kontrakt og ved at benytte fremsendte Q-Park abonnementskort. Såfremt abonnementskortet ikke anvendes ved indkørsel, kan parkering kun ske ved at trække billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til parkering vil ikke blive refunderet efterfølgende. Q-Park abonnementskort skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt det/de fremsendte kort).


Det/de fremsendte Q-Park abonnementskort kan også benyttes udenfor de i abonnementet/ abonnementerne inkluderede tidsrum. Betaling for den ekstra parkering baseres på parkeringsfacilitetens timetakster, der kan ses på www.q-park.dk og på de i parkeringsfaciliteten ophængte prisskilte. Betalingen for ekstra parkering opkræves månedsvis via betalingsservice. Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice, opkræves betalingen via faktura. Opkrævninger via faktura pålægges et faktureringsgebyr på kr. 40,- ekskl. moms


Såfremt det/de fremsendte Q-Park abonnementskort mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 200,- ekskl. moms pr. stk.


Kontor 7-19 (P-tilladelse) – Rådhuspladsen

Q-Park Kontor Abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - fredag 07:00 - 19:00.


Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park parkeringstilladelse pr. abonnement. For parkeringstilladelser gælder følgende:


 • P-tilladelsen skal placeres i forruden nær p-skiven, let læseligt udefra. (Hele kortet skal være synligt)
 • Kun original p-tilladelse er gyldig
 • Ved placering i plastlomme må kortet gerne sidde lodret
 • Der må ikke rettes eller på anden måde foretages ændringer på p-tilladelsen
 • P-tilladelsen er kun gyldig til den på forsiden angivne facilitet i de på forsiden angivne tidsrum
 • P-tilladelsen er kun gyldig til og med dato anført på forsiden
 • Parkering er IKKE tilladt på reserverede pladser. Er ovenstående ikke overholdt er parkeringsservicemedarbejderen berettiget til at udstede en kontrolafgift efter gældende regler


Såfremt det/de fremsendte Q-Park abonnementskort mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 100,- ekskl. moms pr. stk.


Kontor 8-17 – Palads

Q-Park Kontor Abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - fredag 08:00 - 17:00.


Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park abonnementskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering. Kortet skal ikke returneres ved eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt. Parkering kan kun ske i henhold til denne kontrakt og ved at benytte fremsendte Q-Park abonnementskort. Såfremt abonnementskortet ikke anvendes ved indkørsel, kan parkering kun ske ved at trække billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til parkering vil ikke blive refunderet efterfølgende. Q-Park abonnementskort skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt det/de fremsendte kort).


Det/de fremsendte Q-Park abonnementskort kan også benyttes udenfor de i abonnementet/ abonnementerne inkluderede tidsrum. Betaling for den ekstra parkering baseres på parkeringsfacilitetens timetakster, der kan ses på www.q-park.dk og på de i parkeringsfaciliteten ophængte prisskilte. Betalingen for ekstra parkering opkræves månedsvis via betalingsservice. Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice, opkræves betalingen via faktura. Opkrævninger via faktura pålægges et faktureringsgebyr på kr. 40,- ekskl. moms.


Såfremt det/de fremsendte Q-Park abonnementskort mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 200,- ekskl. moms pr. stk.


Kontor 7-18 (P-tilladelse) – Kulturen

Q-Park Kontor Abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - fredag 07:00 - 18:00. Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park parkeringstilladelse pr. abonnement.


 • P-tilladelsen skal placeres i forruden nær p-skiven, let læseligt udefra. (Hele kortet skal være synligt)
 • Kun original p-tilladelse er gyldig
 • Ved placering i plastlomme må kortet gerne sidde lodret
 • Der må ikke rettes eller på anden måde foretages ændringer på p-tilladelsen
 • P-tilladelsen er kun gyldig til den på forsiden angivne facilitet i de på forsiden angivne tidsrum
 • P-tilladelsen er kun gyldig til og med dato anført på forsiden
 • Parkering er IKKE tilladt på reserverede pladser. Er ovenstående ikke overholdt er parkeringsservicemedarbejderen berettiget til at udstede en kontrolafgift efter gældende regler


Såfremt det/de fremsendte Q-Park abonnementskort mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 100,- ekskl. moms pr. stk.Kontor 6-18 – Aalborg Campus

Q-Park Kontor Abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - fredag 06:00 - 18:00.


Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park abonnementskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering. Kortet skal ikke returneres ved eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt. Parkering kan kun ske i henhold til denne kontrakt og ved at benytte fremsendte Q-Park abonnementskort. Såfremt abonnementskortet ikke anvendes ved indkørsel, kan parkering kun ske ved at trække billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til parkering vil ikke blive refunderet efterfølgende. Q-Park abonnementskort skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt det/de fremsendte kort).


Det/de fremsendte Q-Park abonnementskort kan også benyttes udenfor de i abonnementet/ abonnementerne inkluderede tidsrum. Betaling for den ekstra parkering baseres på parkeringsfacilitetens timetakster, der kan ses på www.q-park.dk og på de i parkeringsfaciliteten ophængte prisskilte. Betalingen for ekstra parkering opkræves månedsvis via betalingsservice. Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice, opkræves betalingen via faktura. Opkrævninger via faktura pålægges et faktureringsgebyr på kr. 40,- ekskl. moms


Såfremt det/de fremsendte Q-Park abonnementskort mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 200,- ekskl. moms pr. stk.


Kontor 6-18 Pooling – Aalborg Campus

Q-Park Kontor Abonnement pooling abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - fredag 06:00 - 18:00.


Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park abonnementskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering. Kortet skal ikke returneres ved eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt. Parkering kan kun ske i henhold til denne kontrakt og ved at benytte fremsendte Q-Park abonnementskort. Såfremt abonnementskortet ikke anvendes ved indkørsel, kan parkering kun ske ved at trække billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til parkering vil ikke blive refunderet efterfølgende. Q-Park abonnementskort skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt det/de fremsendte kort).


Det/de fremsendte Q-Park abonnementskort kan også benyttes udenfor de i abonnementet/ abonnementerne inkluderede tidsrum. Betaling for den ekstra parkering baseres på parkeringsfacilitetens timetakster, der kan ses på www.q-park.dk og på de i parkeringsfaciliteten ophængte prisskilte. Betalingen for ekstra parkering opkræves månedsvis via betalingsservice. Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice, opkræves betalingen via faktura. Opkrævninger via faktura pålægges et faktureringsgebyr på kr. 40,- ekskl. moms


Såfremt det/de fremsendte Q-Park abonnementskort mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 200,- ekskl. moms pr. stk.


EKSEMPEL - POOLING ORDNING Antallet af abonnementer (og ikke antallet af abonnementskort) angiver hvor mange parkeringspladser, der kan benyttes på én gang. En 7x24 Kontor 6-18 Pooling ordning på eksempelvis 10 abonnementer og 15 abonnementskort, giver derfor mulighed for at benytte 10 pladser. Når bil nr. 11 ankommer til parkeringsfaciliteten, vil abonnementskortet blive accepteret og bilen vil få adgang til parkeringsanlægget. Betalingen for parkering af bil nr. 11-15, opkræves månedsvis via faktura og baseres på de gældende takster i anlægget, hvortil kontrakten er indgået. Når eksempelvis bil nr. 10 kører ud af parkeringsanlægget, vil der blive en plads ledig, som kan benyttes af den næste bil, der ankommer til parkeringsfaciliteten.