Nat + Weekend abonnementer

Nat + Weekend 16 - 09 – Aalborg Campus, Palads, Codanhus, Adelgade, Illum, Nørreport, Magasin Du Nord, Vesterport, Grønnegade, Filosoffen, CeresByen

Q-Park Nat+Weekend Abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - søndag 16:00 - 09:00 samt lørdag, søndag og helligdage 00:00 - 24:00.


Inkluderede helligdage dækker:

 • Nytårsdag 
 • Skærtorsdag 
 • Langfredag 
 • Påskedag 
 • 2. påskedag 
 • St. Bededag 
 • Kr. Himmelfartsdag 
 • Pinsedag 
 • 2. pinsedag 
 • Grundlovsdag 
 • Juleaftensdag 
 • 1. juledag 
 • 2. juledag 
 • Nytårsaftensdag. 


Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park abonnementskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering. Kortet skal ikke returneres ved eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt. Parkering kan kun ske i henhold til denne kontrakt og ved at benytte fremsendte Q-Park abonnementskort. Såfremt abonnementskortet ikke anvendes ved indkørsel, kan parkering kun ske ved at trække billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til parkering vil ikke blive refunderet efterfølgende. Q-Park abonnementskort skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt det/de fremsendte kort).


Det/de fremsendte Q-Park abonnementskort kan også benyttes udenfor de i abonnementet/ abonnementerne inkluderede tidsrum. Betaling for den ekstra parkering baseres på parkeringsfacilitetens timetakster, der kan ses på www.q-park.dk og på de i parkeringsfaciliteten ophængte prisskilte. Betalingen for ekstra parkering opkræves månedsvis via betalingsservice. Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice, opkræves betalingen via faktura. Opkrævninger via faktura pålægges et faktureringsgebyr på kr. 40,- ekskl. moms


Såfremt det/de fremsendte Q-Park abonnementskort mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 200,- ekskl. moms pr. stk


Nat + Weekend 18 – 10 – Friis

Q-Park Nat+Weekend Abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - søndag 18:00 - 10:00 samt lørdag, søndag og helligdage 00:00 - 24:00.


Inkluderede helligdage dækker:

 • Nytårsdag 
 • Skærtorsdag 
 • Langfredag 
 • Påskedag 
 • 2. påskedag 
 • St. Bededag 
 • Kr. Himmelfartsdag 
 • Pinsedag 
 • 2. pinsedag 
 • Grundlovsdag 
 • Juleaftensdag 
 • 1. juledag 
 • 2. juledag 
 • Nytårsaftensdag. 


Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park abonnementskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering. Kortet skal ikke returneres ved eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt. Parkering kan kun ske i henhold til denne kontrakt og ved at benytte fremsendte Q-Park abonnementskort. Såfremt abonnementskortet ikke anvendes ved indkørsel, kan parkering kun ske ved at trække billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til parkering vil ikke blive refunderet efterfølgende. Q-Park abonnementskort skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt det/de fremsendte kort).


Det/de fremsendte Q-Park abonnementskort kan også benyttes udenfor de i abonnementet/ abonnementerne inkluderede tidsrum. Betaling for den ekstra parkering baseres på parkeringsfacilitetens timetakster, der kan ses på www.q-park.dk og på de i parkeringsfaciliteten ophængte prisskilte. Betalingen for ekstra parkering opkræves månedsvis via betalingsservice. Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice, opkræves betalingen via faktura. Opkrævninger via faktura pålægges et faktureringsgebyr på kr. 40,- ekskl. moms


Såfremt det/de fremsendte Q-Park abonnementskort mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 200,- ekskl. moms pr. stkNat + Weekend (P-tilladelse) – Kennedy Arkaden, Kulturen, Rådhuspladsen

Q-Park Nat+Weekend Abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsfacilitet angivet i kontrakten i tidsrummet mandag - søndag 16:00 - 09:00 samt lørdag, søndag og helligdage 00:00 - 24:00.


Inkluderede helligdage dækker:

 • Nytårsdag 
 • Skærtorsdag 
 • Langfredag 
 • Påskedag 
 • 2. påskedag 
 • St. Bededag 
 • Kr. Himmelfartsdag 
 • Pinsedag 
 • 2. pinsedag 
 • Grundlovsdag 
 • Juleaftensdag 
 • 1. juledag 
 • 2. juledag 
 • Nytårsaftensdag. 


Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park parkeringstilladelse pr. abonnement. For parkeringstilladelser gælder følgende: | P-tilladelsen skal placeres i forruden nær p-skiven, let læseligt udefra. (Hele kortet skal være synligt) | Kun original p-tilladelse er gyldig | Ved placering i plastlomme må kortet gerne sidde lodret | Der må ikke rettes eller på anden måde foretages ændringer på p-tilladelsen | P-tilladelsen er kun gyldig til den på forsiden angivne facilitet i de på forsiden angivne tidsrum | P-tilladelsen er kun gyldig til og med dato anført på forsiden Er ovenstående ikke overholdt er parkeringsservice-medarbejderen berettiget til at udstede en kontrolafgift efter gældende regler.


Såfremt det/de fremsendte Q-Park abonnementskort mistes eller ødelægges, kan dette/disse erstattes mod et erstatningsgebyr på kr. 100,- ekskl. moms pr. stk