Hvorfor udsteder Q-Park kontrolafgifter?

Hvorfor udsteder Q-Park kontrolafgifter?

Har du fået en kontrolafgift fra Q-Park, er det fordi, du har parkeret på et privatejet område uden at følge parkeringsreglerne. Vi har fuld forståelse for, at kontrolafgifter sjældent kommer belejligt, men parkeringsopsyn (og dermed kontrolafgifter) er til for at sikre, at der er ledige P-pladser til rådighed for de retmæssige brugere.

 

Det kan måske virke urimeligt, at du ikke lige kan foretage en kortvarig parkering uden at blive pålagt en kontrolafgift, men husk på, at du er kørt ind på et privat område. Et privat område, der er forbeholdt specifikke brugere. Lidt på samme måde som din indkørsel hjemme i privaten. Den er forbeholdt dig og din bil, og du ville sikkert finde det irriterende, hvis naboerne altid valgte at parkere i din indkørsel.

 

Kontrolafgifter er en nødvendighed for at håndhæve parkeringsreglerne. Uden kontrolafgifter var der formodentlig ingen, der ville følge reglerne. Uanset om dit ærinde er kortvarigt eller langvarigt er det derfor vigtigt, at du følger parkeringsreglerne. Når du følger reglerne, giver du ikke alene plads til, at de retmæssige brugere af P-arealet (beboere, ansatte m.fl.) kan komme til at parkere nær deres hjem, arbejde el. lign. - du undgår også kontrolafgiften.

 

Q-Park administrerer ca. 55.000 private parkeringspladser i Danmark, hvoraf en stor del er det, vi kalder opsynspladser. Det betyder, at vi fører opsyn med, at reglerne overholdes, og at vi udsteder kontrolafgifter til dem, der ikke overholder parkeringsreglerne. Det ultimative formål med parkeringsopsyn er naturligvis at sikre, at der er ledige P-pladser til de retmæssige brugere.

Find parkering

Find parkering

By:
Søg >