Vilkår og betingelser for abonnementsparkering

Q-Park Operations Denmark A/S
Gladsaxevej 378, DK-2860 Søborg 
CVR. nr. 11967086

Q-Park kan kontaktes via det døgnbemandede servicecenter på tlf. +45 7025 7213, sc@q-park.dk, eller via kontaktformular på http://q-park.dk.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ABONNEMENTSPARKERING

Aftale
Generelle betingelser
Finansielle betingelser
Produktbetingelser
Kontrakteksempel

AFTALE
Ved gennemført bestilling af parkeringsabonnement indgås en aftale mellem enhver forbruger (”Kunden”) og Q-Park Operations Denmark A/S, Gladsaxevej 378, DK-2860 Søborg, CVR. nr. 11967086 (”Q-Park”).

Når køb af abonnement er bekræftet, stiller Q-Park én parkeringsplads til rådighed for Kunden i den selvvalgte periode og parkeringsfacilitet. 

Kunden vil efterfølgende modtage en fysisk kontrakt fra Q-Park. Kontrakten skal returneres til Q-Park efter Kunden har gennemlæst og med sin underskrift accepteret de gældende vilkår og betingelser angivet i kontrakten samt online produktbetingelser: http://q-park.dk/abonnement/produktbetingelser.

Q-Park kan kontaktes via salgsafdelingen på +45 7025 7212, eller salg@q-park.dk samt uden for telefontid via døgnbemandet servicecenter på tlf. +45 7025 7213, eller sc@q-park.dk.

GENERELLE BETINGELSER
Kontrakten gælder leje af parkeringsplads(er) i det selvvalgte parkeringsanlæg i for det i abonnementet/abonnementerne inkluderede tidsrum. Kontrakten gælder kun til parkering af indregistreret person- eller varebil(er).

Der kan ikke parkeres påhængskøretøj, motorcykel, scooter, knallert m.m. via denne aftale, ligesom reparation af eller på køretøjer ikke må finde sted i parkeringsfacilitet. Dette gælder også montering og reparation af ruder, mobiludstyr o. lign.

Parkering må kun foretages indenfor de opmærkede parkeringsbåse. Køretøjer må ikke henstilles således, at disse er til gene for ind- eller udkørsel samt til gene for øvrige brugere. Q-Park er berettiget til at fjerne eventuelle generende køretøjer. Q-Park er ikke ansvarlig for skader på eller tyveri af / fra parkerede køretøjer.

Kundens brug af parkeringsfaciliteten sker i alle henseender på lejers egen risiko. Q-Park påtager sig intet ansvar for ulykkestilfælde, tyveri, hærværk eller skader på personer, køretøjer og udstyr m.m.

FINANSIELLE BETINGELSER
Fakturering sker forud enten månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller helårlig anhængigt af det valgte abonnement.
Abonnementstype, abonnementspris og faktureringsperiode er angivet i købsbekræftelsen.
Betalingsbetingelser er netto 10 dage. 

Fakturering kan ske på 3 måder: 
Kunden vil få tilsendt en faktura via mail, hvis der er oplyst en mailadresse.
Kunden kan få en fakturaopkrævning via betalingsservice, hvis Kunden tilmelder sig dette.
Kunden kan få tilsendt en fysisk faktura med post mod et gebyr på kr. 50,00 inkl. moms.

Opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) kan kun ske ved udgangen af den valgte faktureringsperiode, og skal ske 1 måned før faktureringsperioden ophører.

Ved månedsvis fakturering kan opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) ske til udgangen af en hvilken som helst måned. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage.

Ved kvartalsvis fakturering kan opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) kun ske til udgangen af et kalenderkvartal. Det være sig d. 31/3, d. 30/6, d. 30/9 el. d. 31/12. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage. (Ønskes abonnementet eksempelvis opsagt pr. 31/3, skal opsigelsen således være Q-Park i hænde senest d. 28/2).

Ved halvårlig fakturering kan opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) kun ske ved udgangen af den halvårlige abonnementsperiode. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage. (Ønskes abonnementet eksempelvis opsagt pr. 31/5, skal opsigelsen således være Q-Park i hænde senest d. 30/4).

Ved årlig fakturering kan opsigelse og/eller ændring af abonnement(er) kun ske ved udgangen af den årlige abonnementsperiode. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage. (Ønskes abonnementet eksempelvis opsagt pr. 31/12, skal opsigelsen således være Q-Park i hænde senest d. 30/11).

Efter udløbet af den valgte abonnementsperiode (1 måned, 1 kvartal, 1 halvår eller 1 år) kan aftalen opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Prisreguleringer vil blive varslet senest 30 dage før udløbet af en faktureringsperiode.

Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til denne lejekontrakt, herunder hvis Kunden ikke betaler den aftalte leje til tiden, vil udlejer iværksætte rykkerprocedure. Denne inkluderer udsendelse af op til 1 betalingspåmindelse samt to rykkere, der hver pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00. Ved udsendelse af 2. rykker vil Kundens abonnementskort blive spærret. Såfremt Kunden efter modtagelse af betalingspåmindelser fortsat ikke betaler det udestående beløb, overdrages sagen herefter til retslig inkasso, og kontrakten opsiges.

PRODUKTBETINGELSER
Produktbetingelser for alle abonnementstyper skal findes på vores hjemmeside:
http://q-park.dk/abonnement/produktbetingelser

KONTRAKTEKSEMPEL
Kunden kan se et eksempel på kontrakten, som fremsendes til underskrivning under dette link: http://q-park.dk/abonnement/kontrakteksempel

Copyright © Q-Park Operations Denmark 2016 


arrow
Online betalingsmuligheder
American Express
Dankort
Maestro
Mastercard
Visa