Åbent brev til Morten Kabell

I anledning af kritikken fra EU vedrørende luftforureningen i det indre København, vil vi gerne bidrage med to forslag, der kan nedbringe forureningen fra biler i den indre by.
Det er alment kendt, at mange bilister, der besøger byen, leder efter parkering. Det sker oftest ved at køre op og ned ad gaderne i søgning efter en ledig gadeparkering. De fleste foretrækker nemlig at parkere på gaden og tæt på deres destination. Da antallet af gadeparkeringer imidlertid er få, kan dette lede til unødig trafik, idet bilister gerne tager en ekstra tur i de omkringliggende gader for at finde en ledig plads, inden de f.eks. bestemmer sig for at benytte et af de mange p-huse i byen. Det er faktisk ærgerligt, da de fleste p-huse i København næsten altid har ledige pladser. Det betyder, at søgetrafikken efter ledige pladser på gaden er højere end nødvendig, bl.a. fordi der blandt de få gadeparkeringspladser, også er enkelte kortidspladser, der er gratis. Konsekvensen er, at bilister fristes til at gøre et ekstra forsøg for at finde en ledig plads for at spare penge, i stedet for blot at køre direkte til en ledig plads og dermed reducere søgetrafikken på gaderne.

Vi mener, at kommunen med 2 enkelte tiltag kan nedbringe trængslen og dermed forureningen i den indre by:

Forslag 1: Nedlæg de gratis kortids-p-pladser: Dette vil medføre, at bilister vil benytte den først ledige p-plads, som de ser i stedet for at lede efter de gratis pladser.

Forslag 2: Opsæt elektroniske p-henvisningsskilte i byen. Siden 2010 har København ikke haft et p-henvisningssystem. Dette har medført, at bilister ikke har kunnet orientere sig, men har måttet søge gaderne igennem for at finde ledige pladser eller pladser i p-husene. Byer som Odense, Aalborg, Lyngby og Sønderborg har i de seneste år indført p-henvisningssystemer i byerne og kan dermed guide bilister effektivt hen til en ledig plads og dermed reducere søgetrafikken og i øvrigt spare tid for bilisterne. Investeringen og driftsomkostningerne til etablering af et sådant system kan dels komme fra de ekstra indtægter, som kommer ind fra nedlæggelsen af de gratis p-pladser (Forslag 1), fra kommunen samt fra private parkeringsoperatører f.eks. Q-Park.


Med venlig hilsen
Alex Pedersen
Adm. direktør
Q-Park Operations Denmark A/S


Seneste nyheder

 • Sommertid 2024
  | Husk sommertid på søndag og undgå en hilsen fra P-vagten
  Læs mere
 • Nu falder sneen!
  | De fleste af os går nok og håber lidt på en hvid jul, selvom det hvide tæppe af sne ofte giver lidt udfordringer i trafikken. Og hvordan er det nu med reglerne for parkering i snevejr?
  Læs mere
 • Husk p-skiven på søndag!
  | Efter sommerens slutspurt har efteråret endeligt taget over, og allerede på søndag sætter vi urene tilbage igen. Det er starten på sæsonen for p-skiver og ure, der ikke helt stemmer. 
  Læs mere
arrow