ARTIKEL

Vores CSR-resultater for afstand til offentlig transport

Andelen af parkeringspladser ved transportknudepunkter er steget til 37%

Lokale myndigheder i Europa leder hele tiden efter nye veje til et mere beboeligt og bæredygtigt samfund. Det har medført en række tiltag så som at holde bilerne ude af specifikke byområder, at lægge større skatter på forurenende biler og at gentænke bykerner, så der bliver mere plads til gående og cyklister.  Alt dette har indflydelse på mobilitetsmønstre. 

Q-Park arbejder tæt sammen med kommunerne for at analysere de skiftende mobilitetsmønstre og udtænke løsninger, så reguleret og betalt parkering bliver en intelligent og vigtig del af mobiliteten i byerne.

37% af Q-Parks parkeringsbåse ligger i nærheden af offentlig transport

Ved at tilbyde attraktive parkeringsmuligheder gør vi byens tilbud og essentielle funktioner (så som hospitaler, lufthavne, universiteter og centrale del af byerne) tilgængelige. Ved at tilbyde opdateret information i navigationssystemer reducerer vi søgetrafikken efter parkeringspladser. 

Vi har en positiv indflydelse på livskvaliteten i de større byer. En by er jo trods alt mere attraktiv, når der er færre biler på vejene. Sammen med byplanlæggere bidrager vi til: 

 • at reducere søgetrafik efter parkeringspladser – det sparer tid og har en positiv effekt på luftkvaliteten. 
 • at integrere gadeparkering og parkering i P-anlæg med cykelparkering – det har en sundhedsmæssig effekt og fremmer aktive transportmidler. 
 • at skabe nem adgang til offentlig transport med parkeringsanlæg tæt på alternative transportmuligheder for at mindske brugen af biler. 

I 2017 steg andelen af parkeringsbåse i nærheden af offentlig transport til 37% og andelen af parkeringsbåse i nærheden af cykelparkering til 35%. 

Vi er præcis, hvor vi skal være, for at nå vores nye, ambitiøse mål på 40% i 2020. 

 
Parkering i nærheden af offentlig transport

Seneste nyheder

 • Q-PARKS BÆREDYGTIGE MOBILITY HUBS VISER VEJ
  | Overbelastede trafikårer og liveability i byerne er en vigtig problemstilling. Flere og flere byer etablerer og udvider lav-emissions- eller emissionsfri zoner, hvor traditionelle køretøjer ikke længere er velkomne. 
  Læs mere
 • Q-Park på Ejendomsmessen 2022
  | Mød os på Ejendomsmessen den 1. og 2. juni.
  Læs mere
 • CSR-rapport 2021
  | Q-Parks CSR-rapport 2021 er nu offentliggjort. Her kan du bl.a. finde info om vores CO2-aftryk og energiforbrug. 
  Læs hele artiklen her
arrow