Betingelser

Specifikke abonnementsbetingelser
 • 7x24 P-hus

  Et Q-Park 7x24 abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag - søndag 00:00 - 24:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park adgangskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Det er ikke nødvendigt at returnere kortet ved en eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt. Adgangskortet skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt med det fremsendte kort).

  Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt, og ved at benytte de fremsendte Q-Park adgangskort. Såfremt adgangskortet ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til køb af parkering i indkørselssøjlen vil ikke efterfølgende blive refunderet.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, så opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at det fremsendte Q-Park adgangskort mistes, ødelægges eller andet, kan dette erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 250,- inkl. moms pr. stk.

   

  7x24 soft pooling

  Et Q-Park 7x24 abonnement med soft pooling inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag - søndag 00:00 - 24:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse fremsendes to stk. Q-Park adgangskort pr. abonnement. Ønskes flere end to stk. parkeringskort pr. abonnement, kan det købes for 250,- inkl. moms pr. stk. Prisen for det ekstra kort er et engangsbeløb. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Det er ikke nødvendigt at returnere kortet ved en eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt. Adgangskortet skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt med det fremsendte kort).

  Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt, og ved at benytte de fremsendte Q-Park adgangskort. Såfremt adgangskortet ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til køb af parkering i indkørselssøjlen vil ikke efterfølgende blive refunderet.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, så opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at det fremsendte Q-Park adgangskort mistes, ødelægges eller andet, kan dette erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 250,- inkl. moms pr. stk.

  EKSEMPEL - SOFT POOLING

  Antallet af abonnementer (og ikke antallet af abonnementskort) angiver hvor mange parkeringspladser, der kan benyttes på én gang. En 7x24 soft pooling ordning på eksempelvis 10 abonnementer og 15 abonnementskort, giver derfor mulighed for at benytte 10 pladser. Når bil nr. 11 ankommer til parkeringsfaciliteten, vil abonnementskortet blive accepteret, og bilen vil få adgang til parkeringsanlægget. Betalingen for parkering af bil nr. 11-15 opkræves månedsvis via faktura og baseres på de gældende takster i anlægget, hvortil kontrakten er indgået. Når eksempelvis bil nr. 10 kører ud af parkeringsanlægget, vil der blive en plads ledig, som kan benyttes af den næste bil, der ankommer til parkeringsfaciliteten.

   

  7x24 hard pooling

  Et Q-Park 7x24 abonnement med hard pooling inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag - søndag 00:00 - 24:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse fremsendes to stk. Q-Park adgangskort pr. abonnement. Ønskes flere end to stk. parkeringskort pr. abonnement, kan det købes for 250,- inkl. moms pr. stk. Prisen for det ekstra kort er et engangsbeløb. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Det er ikke nødvendigt at returnere kortet ved en eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt. Adgangskortet skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt med det fremsendte kort).

  Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt, og ved at benytte de fremsendte Q-Park adgangskort. Såfremt adgangskortet ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til køb af parkering i indkørselssøjlen vil ikke efterfølgende blive refunderet.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, så opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at det fremsendte Q-Park adgangskort mistes, ødelægges eller andet, kan dette erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 250,- inkl. moms pr. stk.

   

  EKSEMPEL - HARD POOLING

  Antallet af abonnementer (og ikke antallet af abonnementskort) angiver hvor mange parkeringspladser, der kan benyttes på én gang. En 7x24 hard pooling ordning på eksempelvis 10 abonnementer og 15 abonnementskort, giver derfor mulighed for at benytte 10 pladser. Når bil nr. 11 ankommer til parkeringsfaciliteten, vil abonnementskortet blive afvist ved indkørslen, og parkeringen skal betales på anden vis. Når bil nr. 10 kører ud af parkeringsanlægget, vil der blive en plads ledig, som kan benyttes af den næste bil, der ankommer til parkeringsfaciliteten.

   

  7x24 Opsyn

  En Q-Park 7x24 parkeringstilladelse inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads af vilkårlig parkeringsplads mandag - søndag 00:00 - 24:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park parkeringstilladelse. Tilladelsen skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Såfremt parkeringstilladelsen ikke anvendes ved parkering, f.eks. hvis tilladelsen er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i anlæggets parkometer og herved købe parkering. Udgiften ved køb af parkering fra parkometer vil ikke blive refunderet efterfølgende såfremt tilladelsen er mistet, glemt, ødelagt, gjort ugyldig eller andet.

  OBS! Hvis du har tegnet et abonnement til Kennedy Arkaden, skal du være opmærksom på, at bilens længde ikke må overtræde 4,85 meter.

  For parkeringstilladelser gælder følgende:

  • P-tilladelsen skal placeres nær P-skiven i højre side af forruden set indefra
  • Forsiden af P-tilladelsen skal være let læselig udefra – hele kortet skal være synligt
  • Kun den originale P-tilladelse er gyldig 
  • Ved placering i plastlomme må P-tilladelsen gerne sidde lodret 
  • Der må ikke rettes eller på anden måde foretages ændringer på P-tilladelsen 
  • P-tilladelsen er kun gyldig til den på forsiden angivne facilitet i tidsrummet nævnt ovenfor
  • P-tilladelsen er kun gyldig til og med den dato, der er anført på forsiden
  • Parkering er ikke tilladt på reserverede pladser

  Er ovenstående ikke overholdt, så er parkeringsservicemedarbejderen berettiget til at udstede kontrolafgifter efter gældende regler jf. ovenfor.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at den fremsendte Q-Park parkeringstilladelse mistes, ødelægges eller andet, så kan denne erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 125,- inkl. moms pr. stk.

   

  LPR (Nummerpladegenkendelse) - Odense Banegård Center

  Betingelser:
  Ved kontraktens underskrivelse noteres din nummerplade i vores system, som tillader den valgte bil at holde i anlægget. Har du mere end en bil, kan flere nummerplader noteres, men det er kun én bil pr. abonnement, der må holde i anlægget. Har du to biler holdende på et abonnement, kan du risikere at modtage en kontrolafgift.

  VIGTIGT: Hvis du parkerer med en bil, hvis nummerplade IKKE er registreret i vores system, kan du risikere at modtage en kontrolafgift. Det er derfor meget vigtigt at kontakte Q-Park Servicecenter på 7025 7213, hvis du en dag kører i en anden bil end den, der er registreret i vores system. HUSK at dette skal gøres før indkørsel.

  For parkering med nummerpladegenkendelse gælder følgende:

  • Parkering skal ske inden for bås
  • Parkering er ikke tilladt på reserverede pladser
  • Parkering må IKKE foretages på niveau -2, da dette niveau er forbeholdt parkanter, der betaler timeparkering
  • Parkering er KUN tilladt med registeret nummerplade

  Er ovenstående ikke overholdt, er parkeringsservicemedarbejderen berettiget til at udstede en kontrolafgift efter gældende regler på pladsen.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, opkræves betalingen via fysisk fremsendt faktura med fakturagebyr på 50 kroner.

 • Et Q-Park 7x24 FLEX abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag - søndag 00:00 - 24:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park adgangskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Det er ikke nødvendigt at returnere kortet ved en eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt. Adgangskortet skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt med det fremsendte kort).

  Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt, og ved at benytte de fremsendte Q-Park adgangskort. Såfremt adgangskortet ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til køb af parkering i indkørselssøjlen vil ikke efterfølgende blive refunderet.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, så opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at det fremsendte Q-Park adgangskort mistes, ødelægges eller andet, kan dette erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 250,- inkl. moms pr. stk.

 • 7x24 VIP

  Q-Park 7 x 24 VIP abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads i den parkeringsanlægget mandag - søndag 00:00 - 24:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.  

  Betingelser

  Udlejer opsætter et stk. reserveret skilt pr. abonnement. Reserverede skilte kan leveres med lejers navn eller lejers registreringsnummer (efter lejers ønske). Lejer betaler DKK 500,- inkl. moms for opsætning pr. skilt. Såfremt skiltet/skiltene på et senere tidspunkt skal udskiftes, kan dette ske for en pris på DKK 500,- inkl. moms pr. stk.

  Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park adgangskort samt en nøgle til anlæggets VIP-område pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Nøgler skal returneres ved eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt.

  Q-Park adgangskort skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt med det fremsendte kort).

  Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt, og ved at benytte de fremsendte Q-Park adgangskort. Såfremt adgangskortet ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til køb af parkering i indkørselssøjlen vil ikke efterfølgende blive refunderet.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, så opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at det fremsendte Q-Park adgangskort mistes, ødelægges eller andet, kan dette erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 250,- inkl. moms pr. stk. Vi sender al vores post som Quickbreve. Er abonnementskortet ikke modtaget inden for 4-6 dage, så kontakt os på salg@q-park.dk, så vi kan sende dig et nyt. • 7x24 Reserveret P-hus 

  Et Q-Park 7 x 24 Reserveret abonnement inkluderer leje af dedikeret parkeringsplads tidsrummet mandag - søndag 00:00 - 24:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

  BEMÆRK: Adgang til Adelgade niveau -2 er kun mulig med nummerpladegenkendelse.

  Betingelser

  Udlejer opsætter et stk. reserveret skilt pr. abonnement. Reserverede skilte kan leveres med lejers navn eller lejers registreringsnummer (efter lejers ønske). Lejer betaler DKK 500,- inkl. moms for opsætning pr. skilt. Såfremt skiltet/skiltene på et senere tidspunkt skal udskiftes, kan dette ske for en pris på DKK 500,- inkl. moms pr. stk. I Gallerierne dog 1.000,- inkl. moms pr. stk. 

  Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Nøgler skal returneres ved eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt. Q-Park adgangskort skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt med det fremsendte kort).

  Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt, og ved at benytte de fremsendte Q-Park adgangskort. Såfremt adgangskortet ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til køb af parkering i indkørselssøjlen vil ikke efterfølgende blive refunderet.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, så opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at det fremsendte Q-Park adgangskort mistes, ødelægges eller andet, kan dette erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 250,- inkl. moms pr. stk.

   

  LPR (Nummerpladegenkendelse)

  Et Q-Park 7x24 reserveret abonnement med nummerpladegenkendelse inkluderer leje af dedikeret parkeringsplads mandag-søndag fra 00:00 – 24:00 i det angivne parkeringsanlæg i kontrakten.

  Betingelser:
  Udlejer opsætter et stk. reserveret skilt pr. abonnement. Reserverede skilte kan leveres med lejers navn eller nummerplade efter lejers ønske. Lejer betaler 500 kroner inkl. moms for opsætning pr. skilt. Såfremt skiltet/skiltene på et senere tidspunkt skal udskiftes med fx ny nummerplade, kan dette ske for 500 kroner inkl. moms.

  Ved kontraktens underskrivelse noteres din nummerplade i vores system, som tillader den valgte bil at holde i anlægget. Har du mere end en bil, kan flere nummerplader noteres, men det er kun én bil pr. abonnement, der må holde i anlægget. Har du to biler holdende på et abonnement, kan du risikere at modtage en kontrolafgift.

  VIGTIGT: Hvis du parkerer med en bil, hvis nummerplade IKKE er registreret i vores system, kan du risikere at modtage en kontrolafgift. Det er derfor meget vigtigt at kontakte Q-Park Servicecenter på 7025 7213, hvis du en dag kører i en anden bil end den, der er registeret i vores system. HUSK at dette skal gøres før indkørsel.

  For parkering med nummerpladegenkendelse gælder følgende:

  • Parkering skal ske inden for bås
  • Parkering er kun tilladt på den plads, der er reserveret til dig
  • Parkering må IKKE foretages på niveau -2, da dette niveau er forbeholdt parkanter, der betaler timeparkering
  • Parkering er KUN tilladt med registeret nummerplade

  Er ovenstående ikke overholdt, er parkeringsservicemedarbejderen berettiget til at udstede en kontrolafgift efter gældende regler på pladsen.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, opkræves betalingen via fysisk fremsendt faktura med fakturagebyr på 50 kroner. • Kontor 7-19 

  Et Q-Park Kontor abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag - fredag 07:00 - 19:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

   

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park adgangskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Det er ikke nødvendigt at returnere kortet ved en eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt.

  Adgangskortet skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt med det fremsendte kort). Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt, og ved at benytte de fremsendte Q-Park adgangskort. Såfremt adgangskortet ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til køb af parkering i indkørselssøjlen vil ikke efterfølgende blive refunderet.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, så opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at det fremsendte Q-Park adgangskort mistes, ødelægges eller andet, kan dette erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 250,- inkl. moms pr. stk.

  Hvis du parkerer udenfor det angivne tidspunkt, vil du blive opkrævet betaling for parkering. Betalingen for parkeringen opkræves månedsvis via faktura eller betalingsservice og baseres på de gældende takster i anlægget, hvortil kontrakten er indgået.
  Vær opmærksom på, at hvis du parkerer med nummerpladegenkendelse og ikke ønsker at benytte dit abonnement til parkering, skal du huske at deaktivere din nummerplade i Q-Park appen. Kontakt Q-Park kundeservice ved spørgsmål.

   

  Kontor Pooling

  En Q-Park Kontor Pooling abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag - fredag 06:00 - 18:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

   

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse fremsendes to stk. Q-Park adgangskort pr. abonnement. Ønskes flere end to stk. parkeringskort pr. abonnement, kan det købes for 250,- inkl. moms pr. stk. Prisen for det ekstra kort er et engangsbeløb. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Det er ikke nødvendigt at returnere kortet ved en eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt.

  Adgangskortet skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt med det fremsendte kort).

  Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt, og ved at benytte de fremsendte Q-Park adgangskort. Såfremt adgangskortet ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til køb af parkering i indkørselssøjlen vil ikke efterfølgende blive refunderet.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, så opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at det fremsendte Q-Park adgangskort mistes, ødelægges eller andet, kan dette erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 250,- inkl. moms pr. stk.  

  Hvis du parkerer udenfor det angivne tidspunkt, vil du blive opkrævet betaling for parkering. Betalingen for parkeringen opkræves månedsvis via faktura eller betalingsservice og baseres på de gældende takster i anlægget, hvortil kontrakten er indgået.
  Vær opmærksom på, at hvis du parkerer med nummerpladegenkendelse og ikke ønsker at benytte dit abonnement til parkering, skal du huske at deaktivere din nummerplade i Q-Park appen. Kontakt Q-Park kundeservice ved spørgsmål.

   

  EKSEMPEL - POOLING ORDNING

  Antallet af abonnementer (og ikke antallet af abonnementskort) angiver hvor mange parkeringspladser, der kan benyttes på én gang. En 7x24 Kontor 6-18 pooling ordning på eksempelvis 10 abonnementer og 15 abonnementskort, giver derfor mulighed for at benytte 10 pladser. Når bil nr. 11 ankommer til parkeringsfaciliteten, vil abonnementskortet blive accepteret og bilen vil få adgang til parkeringsanlægget. Betalingen for parkering af bil nr. 11-15 opkræves månedsvis via faktura og baseres på de gældende takster i anlægget, hvortil kontrakten er indgået. Når eksempelvis bil nr. 10 kører ud af parkeringsanlægget, vil der blive en plads ledig, som kan benyttes af den næste bil, der ankommer til parkeringsfaciliteten.

   

   

  Kontor 8-17

  Et Q-Park Kontor abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag - fredag 08:00 - 17:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

   

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park adgangskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Det er ikke nødvendigt at returnere kortet ved en eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt.

  Adgangskortet skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt med det fremsendte kort).

  Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt, og ved at benytte de fremsendte Q-Park adgangskort. Såfremt adgangskortet ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til køb af parkering i indkørselssøjlen vil ikke efterfølgende blive refunderet.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, så opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at det fremsendte Q-Park adgangskort mistes, ødelægges eller andet, kan dette erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 250,- inkl. moms pr. stk.

  Hvis du parkerer udenfor det angivne tidspunkt, vil du blive opkrævet betaling for parkering. Betalingen for parkeringen opkræves månedsvis via faktura eller betalingsservice og baseres på de gældende takster i anlægget, hvortil kontrakten er indgået.

  Vær opmærksom på, at hvis du parkerer med nummerpladegenkendelse og ikke ønsker at benytte dit abonnement til parkering, skal du huske at deaktivere din nummerplade i Q-Park appen. Kontakt Q-Park kundeservice på telefon 7025 7212 - tast 4 ved spørgsmål.

   

  Kontor 7-19 

  En Q-Park Kontor parkeringstilladelse inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag - fredag 07:00 - 19:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

   

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park parkeringstilladelse. Tilladelsen skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Såfremt parkeringstilladelsen ikke anvendes ved parkering, f.eks. hvis tilladelsen er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i anlæggets parkometer og herved købe parkering. Udgiften ved køb af parkering fra parkometer vil ikke blive refunderet efterfølgende såfremt tilladelsen er mistet, glemt, ødelagt, gjort ugyldig eller andet.

  For parkeringstilladelser gælder følgende: 

  • P-tilladelsen skal placeres nær P-skiven i højre side af forruden set indefra
  • Forsiden af P-tilladelsen skal være let læselig udefra – hele kortet skal være synligt
  • Kun den originale P-tilladelse er gyldig 
  • Ved placering i plastlomme må P-tilladelsen gerne sidde lodret 
  • Der må ikke rettes eller på anden måde foretages ændringer på P-tilladelsen 
  • P-tilladelsen er kun gyldig til den på forsiden angivne facilitet i tidsrummet nævnt ovenfor 
  • P-tilladelsen er kun gyldig til og med den dato, der er anført på forsiden
  • Parkering er ikke tilladt på reserverede pladser

  Er ovenstående ikke overholdt, så er parkeringsservicemedarbejderen berettiget til at udstede kontrolafgifter efter gældende regler jf. ovenfor. Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms. I tilfælde af, at den fremsendte Q-Park parkeringstilladelse mistes, ødelægges eller andet, så kan denne erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 125,- inkl. moms pr. stk.

   

   

  Kontor P-tilladelse 7-18

  En Q-Park Kontor parkeringstilladelse inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag - fredag 07:00 - 18:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

   

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse fremsendes et stk. Q-Park parkeringstilladelse. Tilladelsen skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Såfremt parkeringstilladelsen ikke anvendes ved parkering, f.eks. hvis tilladelsen er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i anlæggets parkometer og herved købe parkering. Udgiften ved køb af parkering fra parkometer vil ikke blive refunderet efterfølgende såfremt tilladelsen er mistet, glemt, ødelagt, gjort ugyldig eller andet.

  For parkeringstilladelser gælder følgende:

  • P-tilladelsen skal placeres nær P-skiven i højre side af forruden set indefra
  • Forsiden af P-tilladelsen skal være let læselig udefra – hele kortet skal være synligt
  • Kun den originale P-tilladelse er gyldig 
  • Ved placering i plastlomme må P-tilladelsen gerne sidde lodret
  • Der må ikke rettes eller på anden måde foretages ændringer på P-tilladelsen 
  • P-tilladelsen er kun gyldig til den på forsiden angivne facilitet i tidsrummet nævnt ovenfor 
  • P-tilladelsen er kun gyldig til og med den dato, der er anført på forsiden
  • Parkering er ikke tilladt på reserverede pladser

  Er ovenstående ikke overholdt, så er parkeringsservicemedarbejderen berettiget til at udstede kontrolafgifter efter gældende regler jf. ovenfor.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at den fremsendte Q-Park parkeringstilladelse mistes, ødelægges eller andet, så kan denne erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 125,- inkl. moms pr. stk.

 • 6x24 P-hus 

  Et Q-Park 6x24 abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag - lørdag 00:00 -24:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

   

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse, fremsendes et stk. Q-Park adgangskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Det er ikke nødvendigt at returnere kortet ved en eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt.

  Adgangskortet skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt med det fremsendte kort).

  Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt, og ved at benytte de fremsendte Q-Park adgangskort. Såfremt adgangskortet ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til køb af parkering i indkørselssøjlen vil ikke efterfølgende blive refunderet.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, så opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at det fremsendte Q-Park adgangskort mistes, ødelægges eller andet, kan dette erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 250,- inkl. moms pr. stk.

  Hvis du parkerer uden for det angivne tidspunkt, vil du blive opkrævet betaling for parkering. Betalingen for parkeringen opkræves månedsvis via faktura eller betalingsservice og baseres på de gældende takster i anlægget, hvortil kontrakten er indgået.
  Vær opmærksom på, at hvis du parkerer med nummerpladegenkendelse og ikke ønsker at benytte dit abonnement til parkering, skal du huske at deaktivere din nummerplade i Q-Park appen. Kontakt Q-Park kundeservice ved spørgsmål.
   


 • 5x24 P-hus 

  Et Q-Park 5x24 abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag - søndag 00:00 - 24:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

   

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse, fremsendes et stk. Q-Park adgangskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Det er ikke nødvendigt at returnere kortet ved en eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt.

  Adgangskortet skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt med det fremsendte kort).

  Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt, og ved at benytte de fremsendte Q-Park adgangskort. Såfremt adgangskortet ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til køb af parkering i indkørselssøjlen vil ikke efterfølgende blive refunderet.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, så opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at det fremsendte Q-Park adgangskort mistes, ødelægges eller andet, kan dette erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 250,- inkl. moms pr. stk.

  Hvis du parkerer uden for det angivne tidspunkt, vil du blive opkrævet betaling for parkering. Betalingen for parkeringen opkræves månedsvis via faktura eller betalingsservice og baseres på de gældende takster i anlægget, hvortil kontrakten er indgået.

  Vær opmærksom på, at hvis du parkerer med nummerpladegenkendelse og ikke ønsker at benytte dit abonnement til parkering, skal du huske at deaktivere din nummerplade i Q-Park appen. Kontakt Q-Park kundeservice ved spørgsmål.

 • Nat & Weekend P-hus 

  Et Q-Park Nat & Weekend abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag - søndag 16:00 - 09:00 samt lørdag, søndag og helligdage 00:00 - 24:00 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg.

  Inkluderede helligdage dækker:

  • Nytårsdag
  • Skærtorsdag
  • Langfredag 
  • Påskedag 
  • 2. påskedag 
  • Kr. Himmelfartsdag
  • Pinsedag 
  • 2. pinsedag 
  • Grundlovsdag 
  • Juleaftensdag
  • 1. juledag
  • 2. juledag 
  • Nytårsaftensdag

   

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse, fremsendes et stk. Q-Park adgangskort pr. abonnement. Kortet er personligt og skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Det er ikke nødvendigt at returnere kortet ved en eventuel opsigelse af nærværende lejekontrakt.

  Adgangskortet skal anvendes ved enhver ind- eller udkørsel samt ind- eller udgang til parkeringsanlægget (vejledning er vedlagt med det fremsendte kort).

  Parkering kan kun ske i henhold til den indgåede kontrakt, og ved at benytte de fremsendte Q-Park adgangskort. Hvis du kommer i anlægget uden for dit abonnement, altså mellem 9:00 og 16:00, kan du stadig bruge dit abonnementskort. Du vil efterfølgende blive faktureret pr. påbegyndte time og en gang om måneden modtage en faktura eller opkrævning via betalingsservice for den tid, du eventuelt har holdt udenfor abonnementet.

  Såfremt adgangskortet ikke anvendes ved indkørsel, f.eks. hvis kortet er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i indkørselssøjlen og herved købe parkering. Udgiften til køb af parkering i indkørselssøjlen vil ikke efterfølgende blive refunderet. Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, så opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at det fremsendte Q-Park adgangskort mistes, ødelægges eller andet, kan dette erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 250,- inkl. moms pr. stk.

  Nat & Weekend P-tilladelse

  Et Nat & Weekend abonnement inkluderer leje af vilkårlig parkeringsplads mandag-fredag mellem kl. 16:00-09:00 samt lørdage, søndage og helligdage 00:00-23:59 i det i kontrakten angivne parkeringsanlæg. 

  Dit abonnementskort er din adgang til parkeringshuset i bil og til fods. Du skal blot scanne kortet når du skal ind og ud, og du behøver ikke at tænke på betaling eller billetter. 

  Skulle det ske en dag, at du kommer hjem før klokken 16:00 eller forlader anlægget efter klokken 9:00 skal du være opmærksom på følgende:

  • I parkeringshuse med bomme ved ind- og udkørsel vil du én gang om måneden blive opkrævet for den tid du har holdt parkeret uden for den inkluderet tid. Prisen er baseret på timeparkering og er pr. påbegyndt time. 
  • I parkeringshuse uden bomme ved ind- og udkørsel skal du selv betale for den tid du skal holde parkeret udover den inkluderet tid. Regler, vilkår og priser fremgår af skilte i anlægget. 

  Inkluderede helligdage dækker:

  • Nytårsdag 
  • Skærtorsdag
  • Langfredag 
  • Påskedag 
  • 2. påskedag  
  • Kr. Himmelfartsdag 
  • Pinsedag 2. pinsedag 
  • Grundlovsdag

  • Juleaftensdag 
  • 1. juledag 
  • 2. juledag 
  • Nytårsaftensdag

   

  Betingelser

  Ved kontraktens underskrivelse, fremsendes et stk. Q-Park parkeringstilladelse. Tilladelsen skal benyttes ved enhver parkering i det angivne Q-Park parkeringsanlæg. Såfremt parkeringstilladelsen ikke anvendes ved parkering, f.eks. hvis tilladelsen er mistet, glemt, ødelagt, ugyldiggjort eller andet, kan parkering kun ske ved at trække en billet eller anvende kreditkort i anlæggets parkometer og herved købe parkering. Udgiften ved køb af parkering fra parkometer vil ikke blive refunderet efterfølgende såfremt tilladelsen er mistet, glemt, ødelagt, gjort ugyldig eller andet.For parkeringstilladelser gælder følgende: 

  • P-tilladelsen skal placeres nær P-skiven i højre side af forruden set indefra
  • Forsiden af P-tilladelsen skal være let læselig udefra – hele kortet skal være synligt.
  • Kun den originale P-tilladelse er gyldig 
  • Ved placering i plastlomme må P-tilladelsen gerne sidde lodret 
  • Der må ikke rettes eller på anden måde foretages ændringer på P-tilladelsen 
  • P-tilladelsen er kun gyldig til den på forsiden angivne facilitet i tidsrummet nævnt ovenfor 
  • P-tilladelsen er kun gyldig til og med den dato, der er anført på forsiden
  • Parkering er ikke tilladt på reserverede pladser

  Er ovenstående ikke overholdt, så er parkeringsservicemedarbejderen berettiget til at udstede kontrolafgifter efter gældende regler jf. ovenfor.

  Såfremt lejer ikke er tilmeldt betalingsservice eller faktura via e-mail, opkræves betalingen via en printet faktura. Opkrævninger via en printet faktura pålægges et faktureringsgebyr på DKK 50,- inkl. moms.

  I tilfælde af, at den fremsendte Q-Park parkeringstilladelse mistes, ødelægges eller andet, så kan denne erstattes mod et erstatningsgebyr på DKK 125,- inkl. moms pr. stk.
 • Q-PARK QUICKCARD BETINGELSER

  • Med Q-Park QuickCard kan du hurtigt og nemt parkere i en lang række af Q-Parks danske P-huse. Blot hold kortet op foran kortlæseren ved ind- og udkørslen for at åbne bommen. 
  • Med Q-Park QuickCard betales der ikke en fast abonnementspris. Der betales kun for det løbende forbrug. Betaling for dit parkeringsforbrug sker via en samlet månedlig opkrævning. 
  • Dit Q-Park QuickCard er personligt og du er ansvarlig for al forbrug på kortet. Inden du forlader et P-hus vil beløbet du har parkeret for, fremgå af displayet ved udkørslen. Har du spørgsmål til dette beløb anbefaler vi, at du retter henvendelse til os med det samme. Ring på telefon 70 25 72 13 eller send en e-mail til sc@q-park.dk.
  • Q-Park QuickCard skal medbringes ved enhver parkering. Har du glemt dit kort, må du trække en P-billet og betale for den pågældende parkering via kreditkort eller kontanter. Det er ikke muligt at overføre beløbet for den pågældende parkering til efterfølgende opkrævning. 
  • Betaling for dit parkeringsforbrug sker i henhold til de gældende takster i Q-Parks P-huse. Bemærk at taksten for parkering i Q-Parks P-huse varierer. Der er altså forskel på prisen i de forskellige P-huse. De gældende takster kan altid ses på www.q-park.dk og på prislister ved indkørslerne.
  • Vi opfordrer til, at du tilmelder din Q-Park QuickCard betaling til betalingsservice. Du kan tilmelde dig på www.q-park.dk/betalingsservice så snart du har modtaget dit kort og kender dit kundenummer. Ved betaling via betalingsservice er Q-Park QuickCard gebyrfrit. Ved betaling via faktura opkræves kr. 40,- ekskl. moms i faktureringsgebyr pr. fremsendt faktura.
  • Husk altid at informere os, hvis du flytter. Vi skal kende din adresse, for at kunne sende dig en faktura. Undlader du at melde flytning til os, risikerer du at vi lukker dit kort.
  • Betalingsbetingelser er netto 10 dage. Ved for sen eller manglende betaling iværksættes rykkerprocedure. Denne inkluderer udsendelse af op til 2 betalingspåmindelser. På hver betalingspåmindelse pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- og ved udsendelse af 2. betalingspåmindelse vil aftalen samtidig blive opsagt og dit Q-Park QuickCard vil blive spærret. Ved fortsat restance efter 2. betalingspåmindelse vil retslig inkasso blive iværksat.
  • Mister du dit Q-Park QuickCard, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til Q-Park, så vi kan spærre dit kort. Ring på telefon 70 25 72 13 eller send en e-mail til sc@q-park.dk.
  • Hvis dit kort bliver væk, kan du mod et gebyr på kr. 200,- ekskl. moms få et erstatningskort. Det samme gælder, hvis dit kort går i stykker. 
  • Ønsker du ikke længere at benytte dit Q-Park QuickCard, kan du opsige kortet ved at sende en mail til salg@q-park.dk.
arrow