Persondatapolitik

Læs vores Persondatapolitik her under

1. Introduktion

 • Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvorledes Q-Park Operations Denmark A/S (herefter "Q-Park", "os", "vores", "vi") behandler dine personoplysninger, og angiver klart og tydeligt dine rettigheder. Vi anerkender, at beskyttelse af personoplysninger er en vedvarende proces, og er derfor forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandøres, samarbejdspartneres og vores medarbejders personoplysninger. For at leve op til denne forpligtelse vil vi fra tid til anden opdatere denne persondatapolitik i forlængelse af, at vi tilrettelægger nye behandlingsaktiviteter og vedtager nye retningslinjer. 

2. Oversigt

 • Persondatapolitikken gør rede for følgende punkter ved hvert behandlingsforhold. Bemærk, at for så vidt, at der er nogle punkter der ikke fremgår, så finder disse ikke anvendelse ved behandlingsforholdet:

  • Vores kontaktoplysninger
  • Kategorier af personoplysninger
  • Modtagere eller kategorier af modtagere
  • Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
  • Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
  • Hvor dine personoplysninger stammer fra
  • Pligtmæssige personoplysninger
  • Automatiske afgørelser, herunder profilering
  • Opbevaring af dine personoplysninger
  • Dine rettigheder
  • Retten til at trække samtykke tilbage
  • Kontakt og klager
  • Behandlingssikkerheden
  • Ændringer i denne persondatapolitik

3. Vores kontaktoplysninger

 • Q-Park har kontor i DK-2860 Søborg. Q-Park har udpeget en intern Privacy Officer i tilfælde af, at du har spørgsmål eller bekymringer til Q-Parks behandling af oplysninger samt praksis. Q-Parks oplysninger er som følger:

  Q-Park Operations Denmark A/S
  Gladsaxevej 378,3
  DK-2860 Søborg
  CVR: 11967086
  T: +45 7025 7212
  Privacy@q-park.dk

4. Digitale parkeringstilladelser, herunder gæsteparkering (e-park)

 • Vi behandler dine personoplysninger, når du parkerer via vores digitale e-park løsning. Behandling af personoplysninger sker i forlængelse af, at der enten udstedes en gæsteparkering eller parkeringstilladelser. Fx kan dette ske ved, at du registrerer dig via vores fysiske e-park terminal, eller når en administrator udsteder dig en parkeringstilladelse.

  4.1. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige i forhold til de formål, hvortil behandlingen sker. Vi behandler følgende almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, i forlængelse af gæsteparkering eller en parkeringstilladelse: registreringsnummer, telefonnummer eller mail og brugernavn på administrator.

  4.2. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Vi videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til andre. Personoplysninger om dig kan blive videregivet eller overladt til behandling til følgende kategorier af modtagere: offentlige myndigheder i form af SKAT, politi, Datatilsynet, Parkeringsklagenævnet og domstole. Herunder administrator af pladsen samt databehandlere.

  4.3. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
  I forlængelse af behandlingen anvender vi databehandlere, der befinder sig i USA. Overførsel kan ske på baggrund af databeskyttelsesforordningens kapitel 5 om overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. Grundlaget for overførsel er EU-U.S. Privacy Shield-certifikatet, hvilket fremgår af følgende henvisning: https://www.privacyshield.gov/list.

  Vi overfører derudover sædvanligvis ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige garantier, som kræves efter kapitel 5 i databeskyttelsesforordningen.

  4.4. Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og nævnte retsgrundlag:

  1. Overordnet formål: hovedformålet med behandlingen er at udstede dig en digital tilladelser i form af gæsteparkering eller en parkeringstilladelse. Når du registrerer dig via vores fysiske e-park terminal behandler vi dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende behandling på baggrund af en kontrakt. Når du vælger at parkere på området indgår du en såkaldt kvasiaftale. Når du får tildelt en parkeringstilladelse af en administrator behandler vi dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende behandling på baggrund af en kontrakt.

    

  2. Øvrige formål: formålet med behandlingen er tillige at oprette en samarbejdspartner i systemet. En bruger skal oprettes i systemet som administrator før der kan ske udstedelse af parkeringstilladelser på den givne plads. Retsgrundlaget for denne behandling fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende behandling på baggrund af en kontrakt.

    

  3. Øvrige formål: formålet med behandlingen er tillige at føre kontrol med gyldigheden af en given gæsteparkering eller en parkeringstilladelse. Der behandles personoplysningerne på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, for henholdsvis kontrol af gæsteparkering og en parkeringstilladelse (der henvises til pkt. 5 vedr. kontrol af køretøj).

    

  4. Øvrige formål: formålet med behandlingen af dine personoplysninger kan desuden være indhentning af et retskrav mellem dig og Q-Park i form af en udstedt kontrolafgift, indsigelse, servicemeddelelse og rykkergebyr, herunder domstolsbehandling. Det kan være nødvendigt at behandle dine personoplysninger i forlængelse af en gæsteparkering eller en parkeringstilladelse, hvis du modtager en kontrolafgift. Retsgrundlaget for behandlingen fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, vedrørende at et retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

    

  5. Øvrige formål: formålet med behandlingen kan være videregivelse af dine personoplysninger til offentlige myndigheder i form af SKAT, Datatilsynet eller politiet for så vidt, at der forekommer væsentlige grunde for videregivelse, som går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende interesseafvejningsreglen. Vi har en interesse i at tilgå forpligtelse fastlagt af SKAT og domstole. Herunder ønsker vi at besvare Datatilsynets henvendelser fyldestgørende, hvorfor vi kan videregive dine personoplysninger i en given sag, hvoraf du har klaget til tilsynsmyndigheden. Derudover ønsker vi at samarbejde med politiet med det formål at forebygge terror, kriminalitet og øvrige samfundsmæssige interesser.

    

  6. Øvrig formål: formålet med behandlingen kan desuden være videregivelse af dine personoplysninger til Parkeringsklagenævnet for så vidt, at du har modtaget en kontrolafgift, som du ønsker at klage over. Bemærk, at videregivelse af personoplysninger kun sker, hvis du har klaget til nævnet. Retsgrundlaget for behandlingen fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, vedrørende at et retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

    

  7. Øvrige formål: formålet med behandlingen er tillige videregivelse af personoplysninger til administrator af pladsen. Formålet med videregivelsen er, at pladsejer eller administrator af pladsen skal kunne kontrollere om gæsteparkering og en parkeringstilladelse er udstedt på et gyldigt grundlag. Hertil er formålet, at administrator skal kunne regulere egne parkeringstilladelse, udstede nye tilladelser og løbende ændre disse. Videregivelse sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende interesseafvejningsreglen. Q-Park har en interesse i at give adgang til dine personoplysninger mod, at opfylde samarbejdsaftalen mellem Q-Park og administrator af pladsen. Administrator har ligeledes en interesse i at kontrollere og regulere om gæsteparkeringer samt parkeringstilladelser er udstedt på et gyldigt grundlag, og om der foreligger fejl i måden, hvorpå der sker udstedelse af kontrolafgifter.

    

  8. Øvrig formål: formålet med behandlingen kan desuden være videregivelse af dine personoplysninger til Parkeringsklagenævnet for så vidt, at du har modtaget en kontrolafgift, som du ønsker at klage over til nævnet. Retsgrundlaget for behandlingen fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, vedrørende at et retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


  4.5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  I henhold til ovenstående punkter hidrører dine personoplysninger fra dig i forlængelse af, at du har givet dine personoplysninger til en administrator, der kan udstede en parkeringstilladelse samt ved indtastning af dine personoplysninger via en fysisk e-park terminal.

  4.6. Pligtmæssige personoplysninger
  For at kunne udstede dig gæsteparkering eller en parkeringstilladelse er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Såfremt du ikke ønsker at registrere dig via vores fysiske e-park terminal, eller afstå personoplysninger til administrator, der kan udstede dig en parkeringstilladelser, vil konsekvenserne heraf være, at du ikke vil modtage gyldig gæsteparkering eller en parkeringstilladelse. Q-Park fører kontrol på plads, bås eller områder, hvilket kan resultere i, at du modtager en kontrolafgift.

  4.7. Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige for at kunne varetage behandlingen samt eventuelle efterfølgende retskrav. Lovgivningen stiller ligeledes krav til, at nogle oplysninger skal opbevares i et givent tidsrum og af den grund ikke må slettes før udløbet af denne periode. Q-Parks kontrolteam bestræber sig på, at der løbende laves interne stikprøver for at sikre, at personoplysninger, der ikke længere er relevante slettes. Har du registreret dig via en fysisk e-park terminal vil dine personoplysninger blive slettet efter 3 år, når denne ikke længere er aktiv. Har en administrator udstedt dig en parkeringstilladelse vil dine personoplysninger ligeledes blive slettet efter 3 år, når parkeringstilladelsen ikke længere er aktiv. For så vidt, at en administrator ikke har nogle aktive parkeringstilladelse vil administratorens bruger blive slettet efter 1 år, hvis administratoren ikke reagere på en tilsendt mail eller sms om inaktivitet indenfor 30 dage.5. Kontrol af køretøj

 • Vi behandler dine personoplysninger, når vi kontrollerer om du har en gyldig tilladelse til den givne plads, bås eller område. Fx sker det ved, at vores parkeringsvagt scanner dit køretøjs registreringsnummer.

  5.1. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige i forhold til de formål, hvortil behandlingen sker. Vi behandler følgende almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, og databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, i forlængelse af, at vores parkeringsvagt kontrollerer dit køretøj: registreringsnummer, gyldighedsperiode samt om parkeringen er gyldig i henhold til den plads, bås eller område, hvor du holder parkeret.

  5.2. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Vi videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til andre. Personoplysninger om dig kan blive videregivet eller overladt til behandling til følgende kategorier af modtagere: offentlige myndigheder i form af SKAT, politi, Datatilsynet, Parkeringsklagenævnet og domstole. Herunder administrator af pladsen, bruger af køretøjet for så vidt denne er ansvarlig for en udstedt kontrolafgift samt databehandlere.

  5.3. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
  I forlængelse af behandlingen anvender vi databehandlere, der befinder sig i USA. Overførsel kan ske på baggrund af databeskyttelsesforordningens kapitel 5 om overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. Grundlaget for overførsel er EU-U.S. Privacy Shield-certifikatet, hvilket fremgår af følgende henvisning: https://www.privacyshield.gov/list.

  Vi overfører derudover sædvanligvis ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige garantier, som kræves efter kapitel 5 i databeskyttelsesforordningen.

  5.4. Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og nævnte retsgrundlag:

  1. Overordnet formål: formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kontrollere om du har en gyldig tilladelse til plads, bås eller område. Når du parkerer på et område, hvor de privatretlige regler finder anvendelse, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende behandling på baggrund af en kontrakt. Når du vælger at parkere på området indgår du en såkaldt kvasiaftale.

    

  2. Øvrig formål: formålet med behandlingen af dine personoplysninger kan ligeledes være for at udstede dig en kontrolafgift, hvis parkeringsvagten konkluderer, at du ikke overholder de privatretlige regler på området (se pkt. 6 vedrørende behandling i forlængelse af en kontrolafgift). Udsteder vi dig en kontrolafgift foretages behandling af dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende en kontrakt. Når du vælger at parkere på et privat område, der kontrolleres af Q-Park, indgår du en såkaldt kvasiaftale.

    

  3. Øvrig formål: formålet med behandlingen af dine personoplysninger kan ligeledes være at besvare din klage eller indsigelse vedrørende en kontrolafgift som Q-Park har udstedt. Formålet med behandlingen er at besvare din indsigelse eller klage, hvoraf vi tager udgangspunkt i de personoplysninger vi har behandlet om dig i forlængelse af, at parkeringsvagten har kontrolleret køretøjet mod en gyldig tilladelse. Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende interesseafvejningsreglen. Vi har en interesse i at varetage god kundeservice, korrespondance mellem dig og Q-Park samt besvare klager og indsigelser i henhold til vores mission.

  4. Øvrig formål: formålet med behandlingen af dine personoplysninger kan tillige være at indhente et beløb som svar på, at du har brudt de privatretlige regler, der forekommer på plads, bås eller område. Indhentning af beløb sker ved, at vi starter med at sende dig en servicemeddelelse. Hvis kontrolafgiften ikke betales derefter, vil der bliver sendt rykkergebyr. Hertil vil sagen blive behandlet af inkassovirksomhed, hvis du forsat ikke betaler. Slutteligt kan retskravet blive behandlet via domstolene, hvis retskravet fremdeles ikke betales. Vi behandler dine personoplysninger i forlængelse af den kontrol parkeringsvagten har lavet på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, vedrørende at et retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  5. Øvrig formål: formålet med behandlingen kan være videregivelse af dine personoplysninger til offentlige myndigheder i form af SKAT, Datatilsynet eller politiet for så vidt, at der forekommer væsentlige grunde for videregivelse, som går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende interesseafvejningsreglen. Vi har en interesse i at tilgå forpligtelse fastlagt af SKAT og domstole. Herunder ønsker vi at besvare Datatilsynets henvendelser fyldestgørende, hvorfor vi kan videregive dine personoplysninger i en given sag, hvoraf du har klaget til tilsynsmyndigheden. Derudover ønsker vi at samarbejde med politiet med det formål at forebygge terror, kriminalitet og øvrige samfundsmæssige interesser.

    

  6. Øvrig formål: formålet med behandlingen kan desuden være videregivelse af dine personoplysninger til Parkeringsklagenævnet for så vidt, at du har modtaget en kontrolafgift, som du ønsker at klage over til nævnet. Retsgrundlaget for behandlingen fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, vedrørende at et retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

    

  7. Øvrig formål: formålet med behandling af dine personoplysninger kan desuden være videregivelse af dine personoplysninger til administrator af pladsen i det tilfælde, at du har klaget over en kontrolafgift til administrator og ikke Q-Park. Formålet med videregivelse er, at klarlægge over for administrator, at køretøjet ikke overholder de privatretlige regler på plads, bås eller område jf. den givne samarbejdsaftalen mellem Q-Park og administrator. Videregivelse sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende interesseafvejningsreglen. Vi har en interesse i at fremvise oplysninger om den kontrol, der er blevet udført, hvis du klager direkte til administrator af pladsen og ikke til Q-Park. Administrator for pladsen har herunder en interesse i at varetage god service og kan derfor på parkantens vegne vælge at forhøre om den udstedte kontrolafgift følger de privatretlige regler, der fremgår af samarbejdsaftalen ved at kontakte Q-Park.

  8. Øvrig formål: formålet med behandling af dine personoplysninger kan være at videregive personoplysninger om kontrollen til føreren af køretøjet. Videregivelse kan ske, hvis føreren og ejeren af køretøjet ikke er den samme person. Som ejer af køretøjet kan du henvende dig til Q-Park og ændre, hvem der skal betale den givne kontrolafgift. Ligeledes kan føreren, som ikke er ejer af køretøjet henvende sig til Q-Park med det formål at betale kontrolafgiften. Videregivelse sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende en retlig forpligtelse i henhold til bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder, hvorfor der i henhold til § 1, stk. 2, skal ske meddelelse til føreren om, at denne er blevet pålagt en kontrolafgift.

    

  9. Øvrig formål: formålet med behandlingen kan desuden være videregivelse af dine personoplysninger til Parkeringsklagenævnet for så vidt, at du har modtaget en kontrolafgift, som du ønsker at klage over til nævnet. Retsgrundlaget for behandlingen fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, vedrørende at et retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  5.5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  I henhold til ovenstående punkter har vi indsamlet dine personoplysninger i forlængelse af, at vores parkeringsvagt har lavet kontrol af, om dit køretøj følger de privatretlige, der forekommer på plads, bås eller område. Dette sker ved, at vores parkeringsvagt anvender en håndholdt terminal med det formål at scanne dit køretøj.

  5.6. Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er nødvendige for at kunne varetage behandlingen samt eventuelle efterfølgende retskrav. Lovgivningen stiller ligeledes krav til, at nogle oplysninger skal opbevares i et givent tidsrum og af den grund ikke må slettes før udløbet af denne periode. Q-Parks kontrolteam bestræber sig på, at der løbende laves interne stikprøver for at sikre, at personoplysninger, der ikke længere er relevante slettes. Har Q-Park kontrolleret om du har en gyldig tilladelse til at parkere på plads, bås eller område, vil der enten blive udstedt en kontrolafgift eller ej. Hvis der bliver udstedt en kontrolafgift sker sletning i henhold til pkt. 6.5 nedenfor. Konstaterer vores parkeringsvagt, at du har en gyldig tilladelse og hermed overholder de privatretlige regler på plads, bås eller område, sletter vi dine personoplysninger i forlængelse af at kontrollen afsluttes.

6. Kontrolafgifter

 • Vi behandler dine personoplysninger, når vi udsteder dig en kontrolafgift. Behandling sker i forlængelse af, at du ikke har overholdt de privatretlige regler på plads, bås eller område. Fx kan det være, at du har holdt parkeret i et åbent anlæg uden at betale for en fysisk parkeringsbillet eller du har undladt at registrere dig via vores e-park løsning i forhold til en digitale parkeringstilladelse mv.

  6.1. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige i forhold til de formål, hvortil behandlingen sker. Vi behandler følgende almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, og databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, i forlængelse af, at vi udsteder dig en kontrolafgift: navn på ejer eller føreren af køretøjet, herunder adresse, by, post nr. på ejeren eller føreren af køretøjet, afgiftsnummer, løbenummer, tid og sted for overtrædelsen, registreringsnummer på køretøjet, fotos af bilen samt øvrige bemærkninger til kontrolafgiften.

  6.2. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Vi videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til andre. Personoplysninger om dig kan blive videregivet eller overladt til behandling til følgende kategorier af modtagere: offentlige myndigheder i form af SKAT, politi, Datatilsynet, Parkeringsklagenævnet og domstole. Herunder administrator af pladsen, bruger af køretøjet for så vidt denne er ansvarlig for en udstedt kontrolafgift samt databehandlere.

  6.3. Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og nævnte retsgrundlag:

  1. Overodnet formål: formålet med behandlingen er at udstede dig en kontrolafgift, da de privatretlige regler på pladsen ikke er blevet overholdt. Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende en kontrakt. Når du vælger at parkere på et privat område, der kontrolleres af Q-Park, indgår du en såkaldt kvasiaftale. Herunder har Datatilsynet erklæret, at en privat dataansvarlig kan behandle, indsamle, registrere, bearbejde og videregive personoplysninger, der er indhentet fra offentlig tilgængelige registre som Statstidende, CVR, Bilbogen, Motorregistret o. lign. 

  2. Øvrig formål: formålet med behandlingen af dine personoplysninger kan ligeledes være at besvare din indsigelse vedrørende en kontrolafgift som Q-Park har udstedt. Formålet med behandlingen er at besvare din indsigelse eller klage, hvorfor vi tager udgangspunkt i de personoplysninger vi har behandlet om dig i forlængelse af, at der er blevet udstedt en kontrolafgift. Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende interesseafvejningsreglen. Vi har en interesse i at varetage god kundeservice, korrespondance mellem dig og Q-Park samt besvare klager og indsigelser i henhold til vores mission.

    

  3. Øvrig formål: formålet med behandlingen af dine personoplysninger kan tillige være at indhente et beløb som svar på, at du har brudt de privatretlige regler, der forekommer på plads, bås eller område. Indhentning af beløb sker ved, at vi starter med at sende dig en servicemeddelelse, hvis du ikke har betalt kontrolafgiften. Hvis kontrolafgiften ikke betales derefter, vil der bliver sendt rykkergebyr. Hertil vil sagen blive behandlet af inkassovirksomhed, hvis kontrolafgiften og rykkergebyr forsat ikke betales. Slutteligt kan retskravet blive behandlet via domstolene, hvis retskravet fremdeles ikke betales. Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, vedrørende at et retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Herunder har Datatilsynet erklæret, at en privat dataansvarlig kan behandle, indsamle, registrere, bearbejde og videregive personoplysninger, der er indhentet fra offentlig tilgængelige registre som Statstidende, CVR, Bilbogen, Motorregistret o. lign. 

  4. Øvrig formål: formålet med behandlingen kan være videregivelse af dine personoplysninger til offentlige myndigheder i form af SKAT, Datatilsynet eller politiet for så vidt, at der forekommer væsentlige grunde for videregivelse, som går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende interesseafvejningsreglen. Vi har en interesse i at tilgå forpligtelse fastlagt af SKAT og domstole. Herunder ønsker vi at besvare Datatilsynets henvendelser fyldestgørende, hvorfor vi kan videregive dine personoplysninger i en given sag, hvoraf du har klaget til tilsynsmyndigheden. Derudover ønsker vi at samarbejde med politiet med det formål at forebygge terror, kriminalitet og øvrige samfundsmæssige interesser.

  5. Øvrig formål: formålet med behandling af dine personoplysninger kan desuden være videregivelse af billeder af køretøjet til administrator af pladsen i det tilfælde, at du har klaget over en kontrolafgift til administrator og ikke Q-Park. Formålet med videregivelse er, at klarlægge over for administrator, at køretøjet ikke overholder de privatretlige regler på plads, bås eller område jf. den givne samarbejdsaftalen mellem Q-Park og administrator. Videregivelse sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende interesseafvejningsreglen. Vi har en interesse i at fremvise billeder af køretøjet, hvis du klager direkte til administrator af pladsen og ikke til Q-Park. Administrator for pladsen har herunder en interesse i at varetage god service og kan derfor på parkantens vegne vælge at forhøre om den udstedte kontrolafgift følger de privatretlige regler, der fremgår af samarbejdsaftalen ved at kontakte Q-Park.

  6. Øvrig formål: formålet med behandling af dine personoplysninger kan være at videregive kontrolafgiften, herunder billeder af køretøjet til føreren af bilen. Videregivelse kan ske, hvis føreren og ejeren af køretøjet ikke er den samme person. Som ejer af køretøjet kan du henvende dig til Q-Park og oplyse, hvem der skal betale den givne kontrolafgift. Ligeledes kan føreren, som ikke er ejer af køretøjet henvende sig til Q-Park med det formål at betale kontrolafgiften. Videregivelse sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende en retlig forpligtelse i henhold til bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder, hvorfor der i henhold til § 1, stk. 2, skal ske meddelelse til føreren om, at denne er blevet pålagt en kontrolafgift.

    

  7. Øvrig formål: formålet med behandlingen kan desuden være videregivelse af dine personoplysninger til Parkeringsklagenævnet for så vidt, at du har modtaget en kontrolafgift, som du ønsker at klage over til nævnet. Retsgrundlaget for behandlingen fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, vedrørende at et retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  6.4. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  I henhold til ovenstående punkter har vi indsamlet dine personoplysninger i forlængelse af, at der blevet udstedt en kontrolafgift. Billederne af køretøjet og dens registreringsnummer indsamles via Q-Parks håndholdte terminal. Desuden indhenter Q-Park personoplysninger fra det danske motorregister. Hvis der ikke fremgår dine adresseoplysninger i det danske motorregister, henvender Q-Park sig til SKAT og får hertil udleveret de manglende adresseoplysninger.

  6.5. Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er nødvendige for at kunne varetage behandlingen samt eventuelle efterfølgende retskrav. Lovgivningen stiller ligeledes krav til, at nogle oplysninger skal opbevares i et givent tidsrum og af den grund ikke må slettes før udløbet af denne periode. Q-Parks kontrolteam bestræber sig på, at der løbende laves interne stikprøver for at sikre, at personoplysninger, der ikke længere er relevante slettes. Har Q-Park udstedt dig en kontrolafgift, vil denne blive opbevaret i fem (5) år til udgangen af regnskabsåret, hvis kontrolafgiften enten er blevet betalt eller annulleret. Herunder opbevarer vi registreringsnummer og dato for kontrolafgiften i fem (5) til udgangen af regnskabsåret, hvis kontrolafgiften er blevet betalt eller annulleret. Der henvises til bekendtgørelse af bogføringslov § 10, stk. 1. Billeder af køretøjet og stamdata vedrørende kontrolafgiften slettes et (1) efter, at kontrolafgiften er blevet betalt eller annulleret. 

7. Indsigelser/klager

 • Vi behandler dine personoplysninger, når du sender os en indsigelse/klage vedrørende en kontrolafgift via mail, klageformular, telefon eller som fysisk brev.
   
   
  7.1. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendig i forhold til de formål, hvortil behandlingen sker. Vi behandler følgende almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, i forlængelse af, at du sender Q-Park en indsigelse/klage vedrørende en kontrolafgift i form af: navn på ejeren eller føreren af køretøjet (klager), adresse, by og post nr., på ejeren eller føreren af køretøjet (klager), tid og sted for overtrædelse, køretøjets registreringsnummer, øvrige bemærkninger, afgiftsnummer, e-mail adresse på klager, selve indsigelsen, bilag til understøttelse, øvrige oplysninger, der løbende sendes, telefonnummer, hvis oplyst.   
   

  7.2. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Vi videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til andre. Personoplysninger om dig kan blive videregivet eller overladt til behandling til følgende kategorier af modtagere: offentlige myndigheder i form af SKAT, politi, Datatilsynet, Parkeringsklagenævnet og domstole. Herunder databehandlere.

  7.3. Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og nævnte retsgrundlag:

  1. Overodnet formål: formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at behandle din indsigelse/klage vedrørende en udstedt kontrolafgift. Når du sender os en klage via mail, klageformuler, telefon eller som fysisk brev behandler vi dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, vedrørende interesseafvejningsreglen. Vi har en interesse i at varetage god kundeservice, korrespondance mellem dig og Q-Park samt besvare klager og indsigelser i henhold til vores mission

    

  2. Øvrig formål: formålet med behandlingen af dine personoplysninger kan tillige være at indhente et beløb som svar på, at du har brudt de privatretlige regler, der forekommer på plads, bås eller område. Indhentning af beløb sker ved, at vi starter med at sende dig en servicemeddelelse. Hvis kontrolafgiften ikke betales derefter, vil der bliver sendt rykkergebyr. Hertil vil sagen blive behandlet af inkassovirksomhed, hvis du fortsat ikke betaler. Slutteligt kan retskravet blive behandlet via domstolene, hvis retskravet fremdeles ikke betales. Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, vedrørende at et retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Herunder har Datatilsynet erklæret, at en privat dataansvarlig kan behandle, indsamle, registrere, bearbejde og videregive personoplysninger, der er indhentet fra offentlig tilgængelige registre som Statstidende, CVR, Bilbogen, Motorregistret o. lign

  3. Øvrig formål: formålet med behandlingen kan være videregivelse af dine personoplysninger til offentlige myndigheder i form af SKAT, Datatilsynet eller politiet for så vidt, at der forekommer væsentlige grunde for videregivelse, som går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, vedrørende interesseafvejningsreglen. Vi har en interesse i at tilgå forpligtelse fastlagt af SKAT og domstole. Herunder ønsker vi at besvare Datatilsynets henvendelser fyldestgørende, hvorfor vi kan videregive dine personoplysninger i en given sag, hvoraf du har klaget til tilsynsmyndigheden. Derudover ønsker vi at samarbejde med politiet med det formål at forebygge terror, kriminalitet og øvrige samfundsmæssige interesser.

    

  4. Øvrig formål: formålet med behandlingen kan desuden være videregivelse af dine personoplysninger til Parkeringsklagenævnet for så vidt, at du har modtaget en kontrolafgift, som du ønsker at klage over til nævnet. Retsgrundlaget for behandlingen fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, vedrørende at et retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  7.4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

  I henhold til ovenstående punkter afgiver du os oplysninger i forlængelse af en indsigelse/klage. Dette sker bl.a. ved, at du påsætter oplysninger via vores klageformularer på Q-Parks hjemmeside. I nogle situationer modtager vi også oplysninger fra dig via fysisk brev, mail eller pr. telefon. 

  7.5. Pligtmæssige personoplysninger
  For at kunne behandle din indsigelse klage er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Såfremt du ikke afgiver de nødvendige personoplysninger i en given klageformular, via fysisk brev, mail eller pr. telefon kan vi ikke behandle din anmodning. Konsekvenserne heraf vil være, at vi fortsætter indhentningen af vores krav, da indsigelsen heraf ikke vil være gyldig og indkrævningsprocessen vil derfor ikke blive sat i bero. Herunder kan risikoen være, at vi vil sende dig en servicemeddelelse, efterfulgt af rykkergebyr, inkasso og mulig domstolsprøvelse mod at indhente beløbet.

  7.7. Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er nødvendige for at kunne varetage behandlingen samt eventuelle efterfølgende retskrav. Lovgivningen stiller ligeledes krav til, at nogle oplysninger skal opbevares i et givent tidsrum og af den grund ikke må slettes før udløbet af denne periode. Q-Parks kontrolteam bestræber sig på, at der løbende laves interne stikprøver for at sikre, at personoplysninger, der ikke længere er relevante slettes. Har du sendt en indsigelse/klage til Q-Park sletter vi denne et (1) år efter, at kontrolafgiften enten er blevet betalt eller annulleret.

8. Dine rettigheder

 • Efter databeskyttelsesforordningen har du følgende rettigheder:

  8.1. Ret til indsigt. Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.

  8.2. Ret til berigtigelse. Du har ret til at få rettet urigtige/forkerte personoplysninger om dig.

  8.3. Ret til sletning. Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

  8.4. Ret til begrænsning af behandling. Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

  8.5. Ret til dataportabilitet. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

  8.6. Ret til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

  8.7. Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

 • Hvis behandling er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) og artikel 9, stk. 2, litra a), har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandlingen.

10. Kontakt og klager

 • Ønsker du at anvende en af dine rettigheder eller klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail til privacy@q-park.dk. Vi vil behandle anmodningen/klagen og vende tilbage hurtigst muligt.

  Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Q-Parks behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

11. Behandlingssikkerheden

 • Vi beskytter dine personoplysninger ved at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen. Vi uddanner ligeledes vores medarbejdere i databeskyttelse samt grundlæggende principper for håndtering af oplysninger.

12. Ændringer i denne persondatapolitik

Til forsiden

Homearrow
arrow
Online betalingsmuligheder
American Express
Dankort
Maestro
Mastercard
Visa