PRIVACY

Persondatapolitik

Indledning

Q-Park er forpligtet til at sikre, at dit privatliv er beskyttet. Q-Park ønsker at yde den bedst mulige service til sine kunder. Q-Park skal i forbindelse med udførelsen af sine forretningsaktiviteter behandle personoplysninger. Det er vigtigt for dig at vide, at Q-Park gør alt for at håndtere dine personlige oplysninger omhyggeligt og sikkert.

 

Dine rettigheder vedrørende personoplysninger

Den Europæiske Unions Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) giver rettigheder til enkeltpersoner vedrørende deres personoplysninger. Q-Park respekterer dine rettigheder og beskriver her, hvordan Q-Park sikrer, at du kan udøve dine rettigheder vedrørende fortroligheden af dine personoplysninger. 

Du har følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
 • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
 • Ret til sletning eller "retten til at blive glemt" - Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
 • Ret til begrænsning af behandling - Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
 • Ret til dataportabilitet - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
 • Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
 • Tilbagekaldelse af samtykke – Hvis behandlingen af din personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette
 • Ret til at klage – Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
   

  Hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, bedes du kontakte os via privacy@q-park.dk.

  For yderligere information om GDPR bedes du gå ind på Datatilsynets hjemmeside.

   

   

  Indsamling og behandling af dine personoplysninger 

  Q-Park indsamler og behandler personoplysninger for at kunne fungere effektivt og for at give dig den bedst mulige oplevelse af vores produkter og tjenester. 

  Du angiver personoplysninger direkte, når du opretter en online-konto, foretager køb, accepterer en kontrakt, gør indsigelse mod et kontrolgebyr, vi har udstedt, eller når du kontakter Q-Park for support. Vi kan også indsamle og behandle personoplysninger, når Q-Park foretager videoovervågning for at forhindre tyveri, hærværk og indbrud samt understøtter driftsprocessen i parkeringsanlæggene for at give dig en optimal service. Q-Park behandler også personoplysninger ved levering af tjenesteydelser eller ved udstedelse af kontrolgebyr.

  Personoplysninger, vi behandler, kan bestå af:

  • Kontaktoplysninger (fulde navn, adresse, postnummer, land, by, telefonnummer, e-mailadresse og titel)
  • Oplysninger om bankkonto
  • Kreditkortoplysninger
  • Køretøjets registreringsnummer
  • Billeder (for generelle forbud mod parkering)
  • Oplysninger om ulovlig eller anfægtet adfærd i forbindelse med forbud
  • Dato og fødested
  • Start- og slutdato på advarsel/forbud mod ulovlig indrejse
  • Lokalitetsoplysninger
  • Videooptagelser
  • Godkendelsesattest
  • Personaleoplysninger (præstation, interviews, lønninger, administration, sygefravær, osv.)
  • Data relateret til sporingssystem for firmabiler
  • Underskrifter

  • Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører, der arbejder på vores vegne eller med tredjepart, når det kræves ved lov eller i tilfælde af en retlig proces eller forpligtelse, eksempelvis forsikringsselskaber, politiet, skattemyndighederne eller andre myndigheder. Vi kan også rekvirere oplysninger fra skattemyndighederne for at behandle et kontrolgebyr.

   Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de lagringsperioder, der er fastsat i Q-Parks politik for lagring af oplysninger. Kontakt Q-Park via vores fortrolige e-mailadresse for yderligere information.

    

   Sikkerhed for dine personoplysninger

   Q-Park beskytter dine personoplysninger ved at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen. Q-Park uddanner også sine medarbejdere i databeskyttelse og de grundlæggende principper for håndtering af sådanne oplysninger. Q-Park begrænser adgang til et ”need to know”-grundlag.

    

   Ændringer og opdateringer

   Vi kan ændre vores privatlivspolitik fra tid til anden. Selvom Q-Park bestræber sig på at holde dig opdateret om ændringer i vores privatlivspolitik, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer uden at underrette dig.

   Fortrolig e-mail

   Q-Park bestræber sig på at udvikle interne politikker, beskytte personoplysninger, fremme bevidsthed og hjælpe med at besvare fortrolighedsrelaterede spørgsmål vedrørende Q-Parks indsamling og brug af personoplysninger. Q-Park har også udpeget en ”Privacy Officer” og oprettet en fortrolig e-mailadresse, som du kan kontakte, hvis du ønsker at klage eller udøve en af dine rettigheder 

   Q-Park Operations Denmark A/S
   Gladsaxevej 378, 3.
   DK-2860 Søborg
   Privacy@q-park.dk

    
arrow
Online betalingsmuligheder
American Express
Dankort
Maestro
Mastercard
Visa