CSR

Samfundsansvar hos Q-Park

Gennem målrettede initiativer og indsatser ønsker Q-Park at påtage sig et socialt ansvar, der rækker længere end pålagt ved lov. Vi har en høj ambition om at være en aktiv og socialt ansvarlig medspiller i vores samfund, ved at bidrage til fællesskabet, både lokalt, nationalt og globalt.

Q-Park har et omfattende CSR-program, som er baseret på vores fælles mission, vision og værdier. CSR-arbejdet bygger på værdien af glæden og pligten ved at hjælpe andre. CSR-programmet er nøje tilrettelagt for at tilføre værdi og bidrage til en positiv udvikling både lokalt og i samfundet som helhed.

I Danmark er det vores CSR-gruppe, bestående af fire medarbejderrepræsentanter, en koordinator, samt et medlem af direktionen, som hvert år i samråd fastlægger hvilke CSR-tiltag, Q-Park skal støtte.

 

Vi har defineret tre primære indsatsområder i vores CSR-arbejde:Midlerne kommer fra misbrug af handicappladser

Midlerne til vores CSR-arbejde kommer først og fremmest fra misbrug af handicappladser på de parkeringsområder, som vi administrerer. Da Folketinget i 2014 besluttede at øge straffen for misbrug af handicappladser til det dobbelte – altså prisen for to kontrolafgifter – gjorde Q-Park det samme. Den ekstra afgift har siden været øremærket til godgørende formål. 

 

Q-park CSR-rapport 2019

Herunder finder du Q-Parks internationale CSR-rapport. Rapporten giver et indblik i Q-Parks politikker og tiltag vedrørende samfundsansvar og bæredygtighed.

Ønsker du at søge støtte?

Q-Park støtter hvert år flere velgørende formål, både lokalt og ud over landets grænser. Ønsker du at søge støtte til et projekt eller en sag, der gør en målbar forskel indenfor Q-Parks tre indsatsområder? Så send os en ansøgning nu.


Q-Park støtter:


arrow