Betingelser

Betingelser for brug af Q-Park App
 • Indholdsfortegnelse:

  1. Anvendelse
  2. Definitioner
  3. Generelle vilkår og betingelser
  4. Særlige vilkår for anvendelse af appen på parkeringsområder uden bom
  5. Særlige vilkår for anvendelse af appen på parkeringsområder med bom
  6. Særlige vilkår for anvendelse af appen ved abonnement

   

  1. Anvendelse

  Disse vilkår og betingelser finder anvendelse ved brug af Q-Park App i Danmark.

   

  2. Definitioner

  ”Brugeren” – personen, som har oprettet den Q-Park bruger konto, som anvendes ved brug af appen og/eller den person, som anvender appen til at registrere og betale for parkering eller administrere abonnement.
  ”Parkeringsafgift” – beløbet, der betales for parkering på et parkeringsområde.
  ”Parkeringsområde” – det fysiske område, som vises på oversigtskortet med en stiplet linje, når der trykkes på områdets parkometer i oversigtskortet.
  ”Pladsnummer” – hvert parkeringsområde er givet et unikt pladsnummer i appen. Dette kan ses på skiltningen på parkeringsområdet og fremgår af informationerne for parkeringsområdet, når der trykkes på parkometeret på oversigtskortet i appen.
  Q-Park P-tilladelse” – en fysisk eller digital tilladelse, som giver udvalgte personer (f.eks. beboere eller medarbejdere) adgang til parkering på et parkeringsområde. En P-tilladelse kan ikke rekvireres gennem appen, men skal indhentes hos ejeren af parkeringsområdet.
  ”Kontrolafgift” – afgiften, der pålægges ved parkering i strid med de skiltede vilkår på parkeringsområdet.
  ”Abonnement” – aftale indgået med Q-Park Operations Denmark A/S om fast adgang til parkering på et eller flere områder mod et fast vederlag – læs mere her.
  ”Nummerpladegenkendelse” – funktion, hvor betalingen eller brug af abonnement startes automatisk ved indkørsel på udvalgte parkeringsområder.
  ”Selskabet” – Q-Park Operations Denmark A/S


  3. Generelle vilkår og betingelser

  3.1 Brugerens ansvar for oplysningerne i appen
  3.1.1 Det er brugerens ansvar, at oplysningerne i appen og på Q-Park kontoen er korrekte og til enhver tid opdateret, herunder men ikke begrænset til nummerplade(r), betalingskort, e-mailadresse m.v.
  3.1.2 En nummerplade kan kun være tilknyttet en konto ad gangen. Det er brugerens ansvar, at en nummerplade slettes i appen, så snart brugeren ikke længere ønsker, at der skal kunne betales for parkering for en given nummerplade gennem dennes konto i appen, f.eks. hvis brugeren midlertidig har en lånebil eller sælger sit køretøj. 
  3.1.3 Betalinger, der sker på baggrund af ukorrekte oplysninger eller manglende opdatering af oplysninger, vil ikke blive refunderet. Ligeledes må brugeren selv bære eventuelle øvrige tab, der måtte opstå som følge af ukorrekte oplysninger eller manglende opdatering af oplysninger i appen.

  3.2 Betaling
  3.2.1 Brugeren er ansvarlig for betaling af parkeringsafgift samt eventuelle gebyrer. Det er brugerens ansvar, at der altid er registreret et aktivt betalingskort med dækning i appen.
  3.2.2 Kan betalingen for parkeringen ikke trækkes på det oplyste kort, vil brugeren modtage en meddelelse herom på den oplyste e-mailadresse. Appen kan ikke anvendes, før det udestående beløb er betalt, og der er tilknyttet et gyldigt betalingskort.
  3.2.3 Sker betalingen ikke efter meddelelsen, kan der blive iværksat rykkerforløb samt overdragelse til inkasso ved fortsat manglende betaling. 

   

  4. Særlige betingelser ved anvendelse af appen på parkeringsområder uden bom

  4.1. Brugerens ansvar
  4.1.1 Appen kan kun anvendes til betaling på de parkeringsområder, hvor det fremgår af skiltning, at der kan ske betaling med brug af Q-Park app, eller området fremgår af oversigtskortet i appen. Q-Park er ikke ansvarlig for eventuelle pålagte kontrolafgifter, der er blevet pålagt, hvis der er sket betaling gennem appen for parkering på et område, hvor dette ikke var muligt jf. skiltningen på parkeringsområdet.
  4.1.2 Det er brugerens ansvar, at betalingen registreres og startes straks efter hensætning af køretøjet på parkeringsområdet samt, at betalingen er aktiv under hele parkeringen. Ligeledes er det brugerens ansvar, at betalingen stoppes i appen ved endt parkering. Eventuel betaling for uudnyttet parkeringstid vil ikke blive refunderet. 
  4.1.3 Det er brugerens ansvar, at registreringen og betalingen i appen sker for den korrekte nummerplade på det køretøj, som er hensat på parkeringsområdet og til det korrekte pladsnummer, også selvom et andet pladsnummer foreslås af GPS’en i brugerens mobilenhed. 
  4.1.4 Det er brugerens ansvar, at parkeringen foretages på den del af parkeringsområdet, hvor der kan ske parkering mod betaling i appen. På nogle parkeringsområder kan der kun parkeres mod betaling på udvalgte dele af området/i udvalgte P-båse og ikke nødvendigvis på hele parkeringsområdet. Vær derfor opmærksom herpå.
  4.1.5 Q-Park P-tilladelse kan ikke rekvireres gennem appen. Fremgår det således af skiltningen, at man kan parkere med en Q-Park P-tilladelse, giver betaling gennem appen ikke adgang til parkering på området. En P-tilladelse skal indhentes gennem ejeren af parkeringsområdet.
  4.1.6 De øvrige skiltede vilkår og retningslinjer for parkering på parkeringsområdet skal til enhver tid overholdes. Kontroller derfor altid hvilke vilkår, der gælder for parkering på parkeringsområdet.
  4.1.7 Er appen ude af drift, eller opstår der problemer med at gennemføre registreringen og betaling for parkeringen gennem appen, er det brugerens ansvar, at der sker betaling for parkeringen på anden vis. Det kan f.eks. ske ved betaling i en af de opstillede automater eller ved brug af en anden betalingsapp. Det gælder således, at driftsnedbrud ikke giver ret til at parkere uden betaling. 

  4.2 Kontrolafgifter
  4.2.1 Ved parkering på et parkeringsområde accepterer brugeren at overholde de skiltede vilkår og disse vilkår og betingelser, herunder at der sker betaling som anført i pkt. 3. Såfremt der ikke sker betaling for parkering enten via appen eller på anden måde, eller de øvrige skiltede vilkår ikke er overholdt, kan der i de tilfælde blive pålagt en kontrolafgift. Fører af køretøjet er ansvarlig for betaling af denne.
  4.2.2 Er der pålagt en kontrolafgift, vil en betaling for parkering i appen ikke blive tilbagebetalt eller modregnet i kontrolafgiftens beløb uanset årsagen til udstedelsen af kontrolafgiften.
  4.2.3 Såfremt bruger er ejer af køretøjet, men ikke var fører af køretøjet på tidspunktet for kontrolafgiften, er bruger forpligtet til at oplyse, hvem fører af køretøjet var. 

  3.3 Gebyrer
  3.3.1 Eventuelle gebyrer vil fremgå som ”servicegebyr” under prisen for parkering i appen. Se mere om vores gebyrer her, disse kan blive ændret uden varsel. 
  3.3.2 Når en betaling for parkering gennemføres i appen, accepterer brugeren at betale det oplyste servicegebyr i tillæg til betalingen for parkering.

   

  5. Særlige vilkår for anvendelse af appen på parkeringsområder med bom 

  5.1 Nummerpladegenkendelse
  5.1.1 Nummerpladegenkendelse tilbydes på udvalgte parkeringsanlæg med bom. Her vil betalingen automatisk starte, når et køretøj, hvis nummerplade er registreret i appen, kører ind i parkeringsanlægget.
  5.1.2 Ved registrering af en nummerplade i appen accepterer brugeren, at der aktiveres nummerpladegenkendelse og automatisk betaling for denne nummerplade, så længe den er registreret og er aktiv i appen. 
  5.1.3 Det er brugerens ansvar at fjerne nummerpladen, når der ikke længere ønskes nummerpladegenkendelse og automatisk betaling for denne. Betaling for parkering for en nummerplade, som er registreret i brugerens app, men hvor brugeren ikke selv har foretaget parkeringen, vil ikke blive refunderet. 
  5.1.4 Det er brugerens ansvar at slette nummerpladen eller deaktivere nummerpladegenkendelse under det pågældende parkeringsanlæg i appen inden indkørsel i anlægget, såfremt denne ikke ønsker at benytte sig af nummerpladegenkendelse og automatisk betaling gennem appen.
  5.1.5 Det er brugerens ansvar at sikre, at den automatiske betaling er startet korrekt. Såfremt nummerpladegenkendelsen ikke sker ved indkørsel, skal brugeren tage kontakt til selskabets Servicecenter eller foretage betaling på anden vis. Selskabet erstatter ikke eventuelle tab som følge af manglende nummerpladegenkendelse og korrekt start af automatisk betaling.
  5.1.6 Der er ikke nummerpladegenkendelse og automatisk betaling på parkeringsområder uden bom, og det er her brugerens ansvar at foretage betaling i overensstemmelse med de skiltede vilkår på parkeringsområdet ved at starte en betaling manuelt i appen ved parkeringens start. 

   

  6. Særlige vilkår for anvendelse af appen til abonnement

  6.1 Brugerens ansvar ved anvendelse af appen til administration af abonnement (oprettet af bruger selv eller tredjeperson)
  6.1.1 Det er brugerens ansvar at sikre, at den korrekte nummerplade til enhver tid er registreret i forbindelse med abonnementet i appen. Såfremt korrekt nummerplade ikke er registreret, vil køretøjet ikke kunne få adgang til parkeringsområdet under aftalen, og der vil skulle ske betaling på de almindelige vilkår og takster, og en sådan betaling vil ikke senere blive refunderet.
  6.1.2 Parkering uden for abonnementets tidsrestriktion: Hvis brugeren har et abonnement med tidsrestriktion f.eks. kun parkering på hverdage, er det brugerens ansvar at slette nummerpladen inden, der køres ind i anlægget. Er nummerpladen ikke fjernet, og parkeres der udenfor det tidsrum, abonnementet er gældende, vil der blive sendt en regning for betalingen for parkering til almindelig takst til den fysiske eller juridiske person, som har oprettet abonnementet. 
  6.1.3 Det er brugerens ansvar, at der parkeres på den del af parkeringsområdet, som abonnementet giver adgang til. Sker parkering på et andet område, vil betalingen ske på almindelig vilkår og takster, og en sådan betaling vil ikke blive refunderet.
  6.1.4 Der henvises i øvrigt til de gældende generelle abonnements- og produktbetingelser, som findes her

   

   
 • Q-Park App vilkår for anvendelse

  Disse vilkår for anvendelse (”app vilkår”) gælder for brug af Q-Park Mobil Applikation (”App”) stillet til rådighed af Q-Park B.V. og/eller tilknyttede selskaber (”vi”, ”os” eller ”Q-Park”). Læs venligst dette dokument igennem grundig. 

  Appen er drevet og ejet af Q-Park B.V., beliggende Stationsplein 8E Maastrict (Holland) og registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 27159273. Q-Park ejer og driver appen på vores egne og vores tilknyttede selskabers vegne. 
  Ved spørgsmål, kommentarer og/eller klager vedrørende appen kan du kontakte Q-Parksalg@q-park.dk

  1. Generelle vilkår og betingelser for brug Q-Park parkeringsanlæg

  1.1 De generelle Q-Park vilkår og betingelser i det land, hvor parkeringen foretages, og appen anvendes, finder anvendelse ved enhver parkering. Disse kan findes og downloades på det pågældende lands hjemmeside. De forskellige landes hjemmesider kan findes på www.q-park.com/contact.

  1.2 Appen giver adgang til at registrere en ”My Q-Park Konto” hos Q-Park eller oprette forbindelse til en allerede eksisterende, gyldig og aktiv ”My Q-Park Konto”. Beskrivelse af de tjenester, der udbydes findes på vores hjemmeside, og der oplyses i forbindelse med oprettelsen af ”My Q-Park Konto” hvilke tjenester, der er tilgængelige. 

   

  2. Persondatabeskyttelse

  2.1 Installering og brug af appen er underlagt den persondatapolitik, der er gældende i det land, hvor brugeren anvender appen. Den gældende persondatapolitik kan findes på det pågældende lands hjemmeside. De forskellige landes hjemmesider kan findes på www.q-park.com/contact.

  2.2 Q-Park kan indsamle information omkring installering og brug af appen i forbindelse med de tjenester, der udbydes heri, inklusiv men ikke begrænset til analyser, vedligeholdelse, support samt forbedring af appens funktionalitet. Hvis disse aktiviteter involverer brugerens personlige oplysninger, vil disse blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og den gældende Q-Park persondatapolitik.

   

  3. Anvendelse af appen

  3.1 Brugeren må ikke ændre, kopiere, skade, overbebyrde eller forhindre brug og funktionalitet af appen. Informationerne indeholdt i appen er kun til personlig brug. Brug og indsamling af informationer må ikke bruges til andre formål. 

  3.2 Brug af appen kræver en passende mobilenhed eller mobiltelefon samt dataforbindelse. Alle udgifter til mobiltelefon eller dataforbindelse i forbindelse med brug af appen dækkes af brugeren selv. Q-Park vil ikke være ansvarlig for disse udgifter uanset hvordan, de er opstået.

  3.3 Kontooplysninger, herunder brugernavn og adgangskode, til appen skal opbevares utilgængelig for andre, og disse samt andre sikkerhedsprocedurer må ikke udleveres til tredjemand. Adgang til kontoen kan blive deaktivereret på et hvilket som helst tidspunkt, hvis disse vilkår for anvendelse af appen ikke overholdes.

  3.4 Ved sletning af appen fra mobilenheden, vil din ”My Q-Park Konto” fortsat være tilgængelig fra vores hjemmeside. Login og andre tilknyttede informationer kan slettes ved brug af ”slet min konto” funktionen i appen. Q-Park beholder kun de personlige oplysninger, som er nødvendige bl.a. for at overholde retslige forpligtelser, såsom forpligtelser i henhold til bogføringsloven eller for kunne gøre et retslig krav gældende. Ved spørgsmål til ”slet min konto” funktionen eller sletning af personlige oplysninger, se venligst Q-Park persondatapolitik eller kontakt vores Servicecenter. 

  3.5 Det er brugerens ansvar at sørge for, at Q-Park altid har de korrekte informationer, som er nødvendige for, at Q-Park kan levere sine tjenester samt leve op til sin retslige forpligtelser og de generelle vilkår og betingelser. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til navn, e-mailadresse, mobiltelefonnummer, nummerplade og køretøjsbeskrivelse og oplysninger om bankkonto eller betalingskort. Ændringer af navn, nummerplade og bankkonto eller betalingskort skal oplyses til Q-Park straks via ”Profil indstillinger” i appen. Ændringer til e-mailadresse skal ske ved at slette den eksisterende konto og oprette en ny ”My Q-Park Konto” med den nye e-mailadresse. Q-Park har ikke ansvar for behandling eller brug af informationer, som ikke længere er korrekt. 

   

  4. Appens tilgængelighed, sikkerhed og nøjagtighed

  4.1 Appen udbydes som ”den er” uden nogen garantier for specifik funktionalitet eller resultat, egnethed til formålet, sikkerhed, ydeevne, tilgængelighed og/eller fejlfrihed funktion. Installering og brug af appen er på brugerens egen risiko og for brugerens egen omkostning.

  4.2 Der kan uden forudgående varsel eller årsag hertil ske opdateringer, reparationer, vedligeholdelse og introduceres eller fjernes funktioner i appen. Under samme betingelser kan brugerens adgang til appen blive indstillet eller lukket på ubestemt tid. Q-Park er ikke forpligtet til at uddybe specifikke eller yderligere funktioner i appen. 

  4.3 Det garanteres ikke, at appen er kompatibel med enhver hardware og software. Vi er ikke ansvarlige for skade, virus eller anden kode, der måtte påvirke eller skade brugerens udstyr, inklusiv men ikke begrænset til brugerens mobilenhed, software, data eller ejendom, som er et resultat af download, installation eller brugen af appen.

  4.4 Q-Park kan ansætte tredjemand eller underleverandører til at drive appen eller levere andre tjenester i forbindelse med appen.

   

  5. Immaterielrettigheder

  5.1 Q-Park og vores licensgivere beholder alle immaterielle rettigheder tilknyttet appen, inklusiv men ikke begrænset til ophavsret i appens software, tekst, billeder/illustrationer og øvrigt indhold. Appen indeholder visse open source software biblioteker.

  5.2 Alle Q-Park varemærker, tjenestemærker, handelsnavne, logoer, domænenavne samt alle andre Q-Park kendetegn er alene Q-Parks ejendom. Brugeren har ikke ret til at bruge Q-Parks varemærke mv. til noget formål. 

  5.3 Q-Park giver brugeren begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og med mulighed for ophør, licens til at downloade, installere og anvende appen til personlig brug og i overensstemmelse med disse vilkår. Q-Park beholder alle andre rettigheder undtagen eventuelle obligatoriske rettigheder, som brugeren måtte have under gældende lovgivning. 

  6. Ansvar

  6.1 Q-Park er ikke ansvarlige for nogen form for skade i forbindelse med download, installering og/eller brug af appen og/eller manglende mulighed for at downloade, installere og/eller bruge appen.

  6.2 Q-Parks begrænsede ansvar finder ikke anvendelse ved skade som er sket i forbindelse med download, installering og/eller brug af appen og/eller manglende mulighed for at downloade, installere og/eller bruge appen, hvis dette skyldes forsætlig forsømmelse eller bevidst skødesløshed fra Q-Park eller Q-Parks ledelse. 

   

  7. Lovvalg og værneting

  7.1 Disse vilkår for anvendelse af appen er regulereret af Hollandsk lovgivning. Alle tvister, der opstår i forbindelse med appen eller disse vilkår skal indbringes for byretten i Maastrict i Holland. Intet i denne bestemmelse vil påvirke brugerens rettigheder under gældende lovgivning.  

   

  8. Ændringer af disse vilkår

  8.1 Q-Park kan opdatere eller ændre disse vilkår for anvendelse på et hvilket som helst tidspunkt. Q-Park vil informere brugeren om eventuelle ændringer med et link til de opdaterede vilkår. Linket vil blive gjort tilgængelig i appen eller til den e-mail, brugeren har oplyst.

  8.2 Alle opdaterede versioner af vilkårene vil være gældende og bindende fra den dag de publiceres. Ønsker brugeren ikke at acceptere de opdaterede vilkår, skal brugeren ophøre med at anvende appen. Installation og/eller (fortsat) brug af appen efter at brugeren er blevet informeret om vilkårene for brug af appen eller en ændret version af disse, vil blive betragtet som en accept af vilkårene eller den opdaterede version. 
   

   
arrow