Betingelser

Betingelser for brug af Q-Park App
 • Q-Park App særlige vilkår og betingelser for anvendelse i Danmark

  1. Anvendelse

  Disse vilkår og betingelser finder anvendelse ved brug af Q-Park App i Danmark.

  2. Definitioner

  ”Brugeren” – personen, som har oprettet den Q-Park brugerkonto, som anvendes ved brug af appen og/eller den person, som anvender appen til at registrere og betale for parkering eller administrere abonnement.
  ”Parkeringsområde” – det fysiske område, som vises på oversigtskortet i appen. 
  Q-Park P-tilladelse” – en fysisk eller digital tilladelse, som giver udvalgte (fx beboere eller medarbejdere) adgang til parkering på et parkeringsområde. En P-tilladelse kan ikke rekvireres gennem appen. 
  ”Pladsnummer” – hvert parkeringsområde er givet en unik parkeringskode i appen, denne kan ses på skiltningen på parkeringsområdet.
  ”Kontrolafgift” – Den afgift, der pålægges ved parkering i strid med de skiltede vilkår.
  ”Abonnement” – Aftale indgået med Q-Park Danmark A/S om fast adgang til parkering på et eller flere områder mod fast vederlag – læs mere her.
  ”Nummerpladegenkendelse” – Funktion, hvor betalingen eller brug af abonnement startes automatisk ved indkørsel på udvalgte parkeringsområder.

  3. Brugerens ansvar ved anvendelse af appen på parkeringsområder uden bom

  3.1 Q-Park app kan kun anvendes til betaling på de parkeringsområder, hvor det fremgår af skiltning, at der kan ske betaling gennem appen, eller området fremgår af oversigtskortet i appen. Q-Park er ikke ansvarlig for eventuelle pålagte kontrolafgifter, hvis der sker betaling gennem appen på et område, hvor dette ikke var muligt. Q-Park P-tilladelse kan ikke rekvireres gennem appen - fremgår det kun af skiltningen, at man kan parkere med Q-Park P-tilladelse, giver betaling gennem appen ikke adgang til parkering på området. 

  3.2 Det er brugerens ansvar at parkeringen registreres og startes straks efter hensætning af køretøjet på parkeringsområdet samt, at registreringen er aktiv under hele parkeringen. Ligeledes er det brugerens ansvar, at parkeringen stoppes i appen ved endt parkering. Eventuel betaling for uudnyttet parkeringstid vil ikke blive refunderet. 

  3.3 Det er brugerens ansvar, at registreringen i appen sker for den korrekte nummerplade på det køretøj, som er hensat på parkeringsområdet og det korrekte pladsnummer, også selvom en anden parkeringskode foreslås af GPS’en i brugerens mobilenhed. 

  3.4 Det brugerens ansvar, at parkeringen fortages på en del af parkeringsområdet, hvor der kan ske parkering mod betaling i appen. På nogle parkeringsområder kan der kun parkeres mod betaling på udvalgte dele af området/i udvalgte P-båse. 

  3.5 De øvrige skiltede vilkår og retningslinjer for parkering på parkeringsområdet skal til enhver tid overholdes. 

  3.6 Er appen ude af drift eller opstår der problemer med at gennemføre registreringen og betaling for parkeringen gennem appen, er det brugerens ansvar, at der sker betaling for parkeringen på anden vis. 

  3.7 Brugeren er ansvarlig for at oplysninger i appen og på den anvendte Q-Park konto er opdateret og korrekte, herunder men ikke begrænset til nummerplade, betalingskort, e-mailadresse m.v. 

  4. Kontrolafgifter

  4.1 Ved anvendelse af appen accepterer brugeren, at såfremt vilkår og betingelser i pkt. 3 eller de øvrige skiltede vilkår ikke er overholdt, kan der i de tilfælde, at dette er varslet i de skiltede vilkår på parkeringsområdet eller i henhold til gældende lovgivning, blive pålagt en uomstødelig kontrolafgift. Fører af køretøjet er ansvarlig for betaling af denne.

  4.2 Er der pålagt en kontrolafgift, vil en betaling for parkering i appen ikke blive tilbagebetalt eller modregnet i kontrolafgiftens beløb.

  4.3 Såfremt bruger er ejer af køretøjet, men ikke var fører af køretøjet på tidspunktet for kontrolafgiften, er bruger forpligtet til at oplyse, hvem fører af køretøjet var. 

  5. Betaling

  5.1 Brugeren er ansvarlig for betaling af parkeringsafgift samt eventuelle gebyrer. Det er brugerens ansvar, at der altid er tilknyttet et aktivt betalingskort med dækning til kontoen.

  5.2 Kan betalingen for parkeringen ikke trækkes på det oplyste kort, vil brugeren modtage en meddelelse herom på den oplyste e-mailadresse. Appen kan ikke anvendes, før det udestående beløb er betalt, og der er tilknyttet et nyt gyldig betalingskort.

  5.3 Sker betalingen ikke efter meddelelsen, kan der blive iværksat rykkerforløb samt overdragelse til inkasso ved fortsat manglende betaling. 

  6. Nummerpladegenkendelse

  6.1 Nummerpladegenkendelse udbydes i udvalgte parkeringsanlæg med bom, her vil betalingen automatisk starte, når et køretøj, der er registreret i appen, kører ind i parkeringsanlægget.

  6.2 Det brugerens ansvar at fjerne nummerpladen i appen før indkørsel i et parkeringsanlæg med bom, såfremt denne ikke ønsker at benytte sig af nummerpladegenkendelse og automatisk betaling.

  6.3 Det er brugerens ansvar at sikre, at den automatiske betaling er startet korrekt. Såfremt nummerpladegenkendelsen ikke sker ved indkørsel, skal brugeren tage kontakt til selskabets Servicecenter eller foretage betaling på anden vis. Selskabet erstatter ikke eventuelle tab i forbindelse med manglende nummerpladegenkendelse og korrekt start af automatisk betaling.

  6.4 Der er ikke nummerpladegenkendelse og automatisk betaling på parkeringsområder uden bom, og det er her brugerens ansvar at foretage betaling i overensstemmelse med de skiltede vilkår på området, eventuelt ved at starte en betaling manuelt i appen ved parkerings start. 

  7. Brugerens ansvar ved anvendelse af appen i forbindelse med abonnement 

  7.1 Såfremt appen anvendes i forbindelse med abonnement indgået med Q-Park af brugeren selv eller tredjeperson, gælder følgende:
  - Det er brugerens ansvar at sikre at den korrekte nummerplade til enhver tid er registreret i forbindelse med abonnementet i appen. Såfremt den korrekt nummerplade ikke er registreret, vil køretøjet ikke kunne få adgang til parkeringsområdet under aftalen, og der vil skulle ske betaling på de almindelige vilkår. 

  - Ønsker brugeren ikke at anvende abonnementet og tilknyttede ydelser, skal nummerpladen fjernes i appen, før parkeringen foretages. Er nummerpladen ikke fjernet, og parkeres der uden for abonnementets gyldighed, vil der blive sendt regning for betalingen til abonnementets ejer. 
  - Der henvises i øvrigt til de gældende generelle abonnements- og produktbetingelser, som findes her. 


  8. Gebyrer

  8.1 Appen er gratis at bruge, men der kan indføres gebyr for brug uden varsel. Eventuelle gebyrer vil fremgå af prisangivelsen i appen.

   
 • Q-Park App vilkår for anvendelse

  Disse vilkår for anvendelse (”app vilkår”) gælder for brug af Q-Park Mobil Applikation (”App”) stillet til rådighed af Q-Park B.V. og/eller tilknyttede selskaber (”vi”, ”os” eller ”Q-Park”). Læs venligst dette dokument igennem grundig. 

  Appen er drevet og ejet af Q-Park B.V., beliggende Stationsplein 8E Maastrict (Holland) og registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 27159273. Q-Park ejer og driver appen på vores egne og vores tilknyttede selskabers vegne. 
  Ved spørgsmål, kommentarer og/eller klager vedrørende appen kan du kontakte Q-Parksalg@q-park.dk

  1. Generelle vilkår og betingelser for brug Q-Park parkeringsanlæg

  1.1 De generelle Q-Park vilkår og betingelser i det land, hvor parkeringen foretages, og appen anvendes, finder anvendelse ved enhver parkering. Disse kan findes og downloades på det pågældende lands hjemmeside. De forskellige landes hjemmesider kan findes på www.q-park.com/contact.

  1.2 Appen giver adgang til at registrere en ”My Q-Park Konto” hos Q-Park eller oprette forbindelse til en allerede eksisterende, gyldig og aktiv ”My Q-Park Konto”. Beskrivelse af de tjenester, der udbydes findes på vores hjemmeside, og der oplyses i forbindelse med oprettelsen af ”My Q-Park Konto” hvilke tjenester, der er tilgængelige. 

   

  2. Persondatabeskyttelse

  2.1 Installering og brug af appen er underlagt den persondatapolitik, der er gældende i det land, hvor brugeren anvender appen. Den gældende persondatapolitik kan findes på det pågældende lands hjemmeside. De forskellige landes hjemmesider kan findes på www.q-park.com/contact.

  2.2 Q-Park kan indsamle information omkring installering og brug af appen i forbindelse med de tjenester, der udbydes heri, inklusiv men ikke begrænset til analyser, vedligeholdelse, support samt forbedring af appens funktionalitet. Hvis disse aktiviteter involverer brugerens personlige oplysninger, vil disse blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og den gældende Q-Park persondatapolitik.

   

  3. Anvendelse af appen

  3.1 Brugeren må ikke ændre, kopiere, skade, overbebyrde eller forhindre brug og funktionalitet af appen. Informationerne indeholdt i appen er kun til personlig brug. Brug og indsamling af informationer må ikke bruges til andre formål. 

  3.2 Brug af appen kræver en passende mobilenhed eller mobiltelefon samt dataforbindelse. Alle udgifter til mobiltelefon eller dataforbindelse i forbindelse med brug af appen dækkes af brugeren selv. Q-Park vil ikke være ansvarlig for disse udgifter uanset hvordan, de er opstået.

  3.3 Kontooplysninger, herunder brugernavn og adgangskode, til appen skal opbevares utilgængelig for andre, og disse samt andre sikkerhedsprocedurer må ikke udleveres til tredjemand. Adgang til kontoen kan blive deaktivereret på et hvilket som helst tidspunkt, hvis disse vilkår for anvendelse af appen ikke overholdes.

  3.4 Ved sletning af appen fra mobilenheden, vil din ”My Q-Park Konto” fortsat være tilgængelig fra vores hjemmeside. Login og andre tilknyttede informationer kan slettes ved brug af ”slet min konto” funktionen i appen. Q-Park beholder kun de personlige oplysninger, som er nødvendige bl.a. for at overholde retslige forpligtelser, såsom forpligtelser i henhold til bogføringsloven eller for kunne gøre et retslig krav gældende. Ved spørgsmål til ”slet min konto” funktionen eller sletning af personlige oplysninger, se venligst Q-Park persondatapolitik eller kontakt vores Servicecenter. 

  3.5 Det er brugerens ansvar at sørge for, at Q-Park altid har de korrekte informationer, som er nødvendige for, at Q-Park kan levere sine tjenester samt leve op til sin retslige forpligtelser og de generelle vilkår og betingelser. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til navn, e-mailadresse, mobiltelefonnummer, nummerplade og køretøjsbeskrivelse og oplysninger om bankkonto eller betalingskort. Ændringer af navn, nummerplade og bankkonto eller betalingskort skal oplyses til Q-Park straks via ”Profil indstillinger” i appen. Ændringer til e-mailadresse skal ske ved at slette den eksisterende konto og oprette en ny ”My Q-Park Konto” med den nye e-mailadresse. Q-Park har ikke ansvar for behandling eller brug af informationer, som ikke længere er korrekt. 

   

  4. Appens tilgængelighed, sikkerhed og nøjagtighed

  4.1 Appen udbydes som ”den er” uden nogen garantier for specifik funktionalitet eller resultat, egnethed til formålet, sikkerhed, ydeevne, tilgængelighed og/eller fejlfrihed funktion. Installering og brug af appen er på brugerens egen risiko og for brugerens egen omkostning.

  4.2 Der kan uden forudgående varsel eller årsag hertil ske opdateringer, reparationer, vedligeholdelse og introduceres eller fjernes funktioner i appen. Under samme betingelser kan brugerens adgang til appen blive indstillet eller lukket på ubestemt tid. Q-Park er ikke forpligtet til at uddybe specifikke eller yderligere funktioner i appen. 

  4.3 Det garanteres ikke, at appen er kompatibel med enhver hardware og software. Vi er ikke ansvarlige for skade, virus eller anden kode, der måtte påvirke eller skade brugerens udstyr, inklusiv men ikke begrænset til brugerens mobilenhed, software, data eller ejendom, som er et resultat af download, installation eller brugen af appen.

  4.4 Q-Park kan ansætte tredjemand eller underleverandører til at drive appen eller levere andre tjenester i forbindelse med appen.

   

  5. Immaterielrettigheder

  5.1 Q-Park og vores licensgivere beholder alle immaterielle rettigheder tilknyttet appen, inklusiv men ikke begrænset til ophavsret i appens software, tekst, billeder/illustrationer og øvrigt indhold. Appen indeholder visse open source software biblioteker.

  5.2 Alle Q-Park varemærker, tjenestemærker, handelsnavne, logoer, domænenavne samt alle andre Q-Park kendetegn er alene Q-Parks ejendom. Brugeren har ikke ret til at bruge Q-Parks varemærke mv. til noget formål. 

  5.3 Q-Park giver brugeren begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og med mulighed for ophør, licens til at downloade, installere og anvende appen til personlig brug og i overensstemmelse med disse vilkår. Q-Park beholder alle andre rettigheder undtagen eventuelle obligatoriske rettigheder, som brugeren måtte have under gældende lovgivning. 

  6. Ansvar

  6.1 Q-Park er ikke ansvarlige for nogen form for skade i forbindelse med download, installering og/eller brug af appen og/eller manglende mulighed for at downloade, installere og/eller bruge appen.

  6.2 Q-Parks begrænsede ansvar finder ikke anvendelse ved skade som er sket i forbindelse med download, installering og/eller brug af appen og/eller manglende mulighed for at downloade, installere og/eller bruge appen, hvis dette skyldes forsætlig forsømmelse eller bevidst skødesløshed fra Q-Park eller Q-Parks ledelse. 

   

  7. Lovvalg og værneting

  7.1 Disse vilkår for anvendelse af appen er regulereret af Hollandsk lovgivning. Alle tvister, der opstår i forbindelse med appen eller disse vilkår skal indbringes for byretten i Maastrict i Holland. Intet i denne bestemmelse vil påvirke brugerens rettigheder under gældende lovgivning.  

   

  8. Ændringer af disse vilkår

  8.1 Q-Park kan opdatere eller ændre disse vilkår for anvendelse på et hvilket som helst tidspunkt. Q-Park vil informere brugeren om eventuelle ændringer med et link til de opdaterede vilkår. Linket vil blive gjort tilgængelig i appen eller til den e-mail, brugeren har oplyst.

  8.2 Alle opdaterede versioner af vilkårene vil være gældende og bindende fra den dag de publiceres. Ønsker brugeren ikke at acceptere de opdaterede vilkår, skal brugeren ophøre med at anvende appen. Installation og/eller (fortsat) brug af appen efter at brugeren er blevet informeret om vilkårene for brug af appen eller en ændret version af disse, vil blive betragtet som en accept af vilkårene eller den opdaterede version. 
   

   
arrow