Betingelser

Parkeringsbetingelser for anlæg uden bom

Ved parkering i et Q-Park parkeringsanlæg uden bom med betaling gælder følgende bestemmelser:

 • Vejledning vedrørende betaling på de på området opsatte skilte og eventuelle prisplakater skal overholdes.
 • De øvrige skiltede vilkår skal til enhver tid overholdes.
 • Af- og pålæsning er kun tilladt hvis og i det omfang, det fremgår af skiltningen.
 • Sker betaling ikke som angivet på skiltningen, eller parkeres der i øvrigt i strid med de skiltede vilkår, kan det medføre en kontrolafgift.
 • Parkering er kun tilladt for indregistreret person- eller varebil. Parkering af køretøjer uden nummerplade vil medføre politianmeldelse samt fjernelse af køretøjet for ejers regning.
 • Parkering med trailer, motorcykel m.v. skal tillige overholde de skiltede vilkår. I visse anlæg er parkering med trailer ikke tilladt, og dette vil fremgå af skiltningen.
 • Reparationer af eller på køretøjer må ikke foretages i parkeringsanlægget.
 • Unødigt ophold, skating, leg eller anden form for ophold uden egentligt ærinde i parkeringsanlægget er ikke tilladt og vil blive politianmeldt.
 • Fotografering, filmoptagelser og lignende må kun finde sted efter forudgående aftale med Q-Park.
 • Omdeling af reklamer, aviser, flyers, stickers etc. er forbudt og vil blive faktureret min. kr. 1500,00 ekskl. moms per gang.
 • Affald skal henkastes i de opstillede affaldsspande. Eventuelt efterladt affald vil blive fjernet for ejers regning.
 • Rygning er ikke tilladt i overdækkede og indendørs parkeringsanlæg. 
 • Parkering sker i alle henseender på egen risiko, og Q-Park påtager sig intet ansvar for ulykkestilfælde, tyveri eller skader på personer, køretøjet, udstyr el.lign.
 
arrow