FAQ
Kontrolafgift
 • Du skal bruge betalingsinformationen, der står nederst på den hvide side af afgiften, som starter med +71<. 

  Afgiften skal betales via netbank, på samme måde som et girokort. 

   

 • Du har to muligheder:

  1. Du kan sende os en mail eller skrive til os her, for at få en kopi af afgiften.

  eller

  2. Du kan vente på at få betalingspåmindelsen tilsendt, ca. 14 dage efter afgiften er pålagt.

   

 • Nej. Kontrolafgiften er ens for alle, og der gives ikke rabat, som det offentlige fx gør på fartbøder.
 • Har du modtaget en kontrolafgift, som du ikke mener er korrekt pålagt, kan du indsende en klage via vores hjemmeside. For at sikre korrekt sagsbehandling modtager vi kun skriftlige klager.

  For at indsende en klage, skal du have dit kontrolafgift-nummer og forseelsesnummer klar. Forseelsesnummeret ses øverst i toppen af afgiften i højre side.

  Du finder vores klageformular her.

   
 • P-billetten skal altid lægges synligt i forruden, da dette er den eneste måde, hvorpå parkeringsvagten kan vurdere, om en parkering er foretaget retmæssigt. Hvis billetten ikke er synlig eller læsbar, er parkeringsvagten ikke i stand til at aflæse tidspunkt for køb af P-billet og udløbstidspunkt. 

  Det er ikke muligt at få eftergivet afgiften, selv om man er i stand til at eftersende en kopi af en indløst P-billet, som dækker parkeringstidspunktet. Årsagen er, at billetten teoretisk kan have ligget i en anden bil på tidspunktet for udstedelsen af kontrolafgiften, og billetten kan derfor ikke anses som bevis for, at parkeringen er foretaget retmæssigt.

  Vi gør desuden opmærksom på, at en P-billet fra en anden parkeringsudbyder ikke er gældende på arealer administreret af Q-Park.
 • Hvis du modtager rykkerskrivelser fra Q-Park, er det fordi vi hos Digital Motorregistrering har fået oplyst, at du var ejer af køretøjet på udstedelsestidspunktet. Det kan bl.a. skyldes, at omregistreringen af køretøjet enten ikke er sket, eller at den er foretaget for sent.

  Hvis du ikke er ejer af bilen, skal du fremsende en kopi af slutseddel/kontrakt sammen med afgiften, og vi vil så rette kravet mod den nye ejer.
 • Er din bil blevet stjålet, skal du fremsende en kopi af kontrolafgiften sammen med en kopi af kvitteringen for politianmeldelsen som dokumentation. 

  Vær opmærksom på, at det ikke er nok at angive et journalnummer vedr. politianmeldelsen
 • Vi har en behandlingstid på ca. 2-3 uger. Indtil du hører fra os, behøver du ikke foretage dig yderligere, da afgiften er sat i bero, imens sagsbehandlingen er i gang. 
 • Hvis ikke du betaler din afgift rettidigt, vil du modtage en servicemeddelelse med posten. Servicemeddelelsen minder dig om, at du har fået en afgift, og servicemeddelelsen er uden rykkergebyr.

  Undlader du fortsat at betale afgiften rettidigt, vil du efterfølgende modtage en rykker med posten. Vi fremsender i alt tre betalingspåmindelser – og hver gang pålægger vi et rykkergebyr på kr. 100,-. 

  Hvis du fortsat ikke betaler efter 3. betalingspåmindelse, overdrager vi sagen til inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger, som du skal betale.
   
 • Den første rykkerskrivelse, du modtager fra Q-Park, vil være en servicemeddelelse, og den er uden rykkergebyr.   Kontrolafgifter bliver umiddelbart efter P-vagtens notering placeret på bilens forrude i overensstemmelse med princippet i færdselsloven § 121, stk. 3. Da vi naturligvis ikke kan garantere, at en udstedt kontrolafgift bliver siddende i forruden, indtil du vender tilbage til bilen, sender vi efterfølgende en servicemeddelelse for at være sikre på, at du har modtaget kontrolafgiften. Kun hvis du undlader at betale kontrolafgiften inden den betalingsfrist, der er angivet i servicemeddelelsen, vil du få en egentlig rykker. Rykkeren vil være pålagt et rykkergebyr på kr. 100,-.
 • Q-Park arbejder ud fra andre regler end de offentlige parkeringsmyndigheder. Hvis du parkerer på et privat område, er det ejeren af arealet, der selv kan bestemme, hvilke regler der skal være gældende på arealet.  Q-Park sørger sammen med pladsejeren for, at der bliver udarbejdet og opsat skilte, der informerer om parkeringsbestemmelserne på arealet.   Udstedelse af kontrolafgifter beror på rent aftalemæssige forhold.

  Det er sådan, at idet man kører ind på en privat parkeringsplads, hvor der ved skiltningen er tilkendegivet begrænsninger og betingelser for parkeringen, så anses man for at have accepteret ordlyden på skiltningen. Der er dermed indgået en aftale mellem føreren af bilen og Q-Park som administrator af parkeringspladsen. Det er fast retspraksis, at overtrædelse af parkeringsbestemmelser medfører udstedelse af en kontrolafgift. Uddybelse af rent aftalemæssige forhold fremgår af Aftalelovens § 1.
 • Nej, selv som lejer af en bil, er det dig, der er ansvarlig for bilens parkering. Ejerforholdet er irrelevant i denne sammenhæng, da det primært er føreren af bilen, der retsmæssigt hæfter for en kontrolafgift.

Du kan også læse mere om hvorfor, du har fået en afgift her.

arrow
Online betalingsmuligheder
American Express
Dankort
Maestro
Mastercard
Visa