Hvad siger loven?

Q-Park administrerer private parkeringsarealer. Her gælder den private ejendomsret og aftaleloven.
Modsat de offentlige parkeringsarealer, som er reguleret af Færdselsloven.

 • En grundejer kan ifølge den almindelige ejendomsret selv fastsætte reglerne for brugen af de parkeringsarealer, som hører til ejendommen. 
 • En grundejer kan også vælge at lade eksempelvis Q-Park administrere området. Det vil sige, at Q-Park fører opsyn med, at parkeringsreglerne overholdes. Det minder meget om reglerne, der gælder, når du stiger på et tog eller en bus. Hvis du ikke har en gyldig billet, kan du blive pålagt en kontrolafgift. 
 • Ejeren fastlægger reglerne for området sammen med Q-Park. Q-Park sætter skilte op, så reglerne er synlige for alle, der kører ind på området. 
 • På nogle områder er parkering forbeholdt bestemte personer som fx beboere eller medarbejdere. Så skal du have en P-tilladelse for at holde på området.
  Andre steder er parkering kun tilladt i et bestemt tidsinterval. Så skal du sætte P-skiven. På nogle områder skal du betale for parkeringen,
  og på andre må du slet ikke holde. 

Uanset hvad reglerne siger, er resultatet det samme, hvis du ikke overholder dem. Så bliver du pålagt en kontrolafgift.
Kontrolafgiften skal dække administrationen af parkeringsordningen og sker i overensstemmelse med aftaleretten. 
 

På områder med privat parkeringsopsyn, skal der ved indkørslen til området via skiltning gøres opmærksom på, at området er privat,
og at der gælder særlige regler for parkering:

 • Når du vælger at passere indkørselsskiltet med det hvide P og parkere på et privat område som dem,
  Q-Park administrerer, accepterer du stiltiende de regler, der er skiltet på området og indgår en aftale i henhold til Aftaleloven. 
 • På selve parkeringsområdet skal parkeringsreglerne fremgå tydeligt af skiltningen.
  Det er dit eget ansvar at orientere dig om reglerne, inden du parkerer. Hvis du har parkeret i strid med reglerne, udskriver Q-Park en kontrolafgift. 
 • Kontrolafgiften er en strimmel med indbetalingsoplysninger, som bliver placeret under vinduesviskeren.
  På strimlen står også, hvilke konsekvenser det har at undlade at betale. 
 • Når der udskrives en kontrolafgift, retter Q-Park henvendelse til Centralregistret for Motorkøretøjer,
  som udleverer oplysninger om navn og bopæl på ejeren/brugeren af bilen. 

Q-Park har terminaladgang til Motorregistret. Det følger af Lov om registrering af køretøjer og tilhørende bekendtgørelser.
Q-Park er således berettiget til at søge i Motorregistret efter navn og adresse på de registrerede primære ejere og brugere af et motoriseret køretøj.  


arrow