Bæredygtig mobilitetspartner

Q-Park Sustainable Mobility Partner

På baggrund af EUs grønne pagt (Green Deal) og nationale direktiver har mange storbyer fastlagt en bæredygtighedsdagsorden. De fastlagte visioner og planer spænder over en lang række af miljømæssige målsætninger. 

Tværfaglige teams, som repræsenterer de mange politiske områder, arbejder på at omsætte den nye dagsorden til planer for bæredygtig mobilitet i byerne (Sustainable urban mobility plans (SUMPs)). Målet er at bevæge sig mod fremtidssikret, bæredygtig og mere brugervenlig mobilitet til gavn for både beboere, pendlere og besøgende. 

På den lange bane vil bæredygtig mobilitet være til gavn for hele samfundet, når infrastrukturen bliver bedre, og det bliver nemmere og mere effektivt at komme rundt i og ind og ud af byer. 

Den afledte effekt i form af mere aktiv mobilitet, mindsket CO2-udledning og grønnere byområder vil også gavne offentlighedens sundhed og velvære. 

Q-Parks eksperter i by mobilitet har analyseret flere end hundrede specifikke planer for bæredygtig mobilitet i forskellige lande og har bemærket en trend, som går ud på at udvælge målsætninger og lægge planer, som:

 • mindsker udledning og forurening;
 • skaber let tilgængelige og beboelige byområder;
 • frigør det offentlige rum til mennesker og grønne områder;
 • højner vitaliteten ved at flere mennesker vælger aktive transportmidler som cykling eller gang.

Væsentligt skift i bæredygtighedsagendaen

Overalt i Europa ses et skifte bæredygtighedsagendaen. Den personlige mobilitet er stadig en vigtig økonomisk drivkraft. Men I takt med, at behovet for bæredygtig mobilitet stiger, ændres fokus også:

 • Fra biler til mennesker (Plads & Grønne områder);
 • Fra biler til aktive transportformer (Gang & Cykling);
 • Fra ejet til delt (Delebiler & Offentlig Transport);
 • Fra fossile brændstoffer til el (Elbiler & Elbilslogistik)

 

 

Q-Park Sustainable Mobility Partner

Et væsentligt skift i dagsordenen for urban mobilitet

Mobilitetsknudepunkter er løsningen

Hvis du som bymobilitetsplanlægger tager et skridt tilbage og ser på mobilitet i et bredt perspektiv, kan du begynde at se mobilitet og transport i byområder som en helhed. I stedet for at planlægge og træffe forholdsregler for de forskellige typer af offentlig og privat transport individuelt giver det mening at kombinere dem – for hele byen!

Ved at se på hele netværket af busstoppesteder, tog- og letbanestationer kan du identificere lokale knudepunkter, som folk går eller cykler til. Hvis du også tilføjer personbiler, indeholder netværket også offentlige og private parkeringsanlæg. 

Her begynder vi at se områder, hvor folk skifter fra et transportmiddel til et andet. De områder definerer vi som mobilitetsknudepunkter. Det er steder, hvor rejsende skifter mellem forskellige transportformer:

 • massetransport: tog, letbane, metro, bus
 • private transportformer: taxaer, delte eller privatejede biler, cykler
 • aktive transportformer: cykling eller gang

 

Q-Park Sustainable Mobility Partner

Mobilitetsknudepunkter er løsningen

Når transportknudepunkter hænger sammen, opstår et mobilitetsknudepunkt. Eksempelvis er et busstoppested nok den mindste type af lokalt knudepunkt. Rejsende går eller cykler til busstoppestedet og rejser herfra til det næste knudepunkt i hierarkiet, fx en togstation, hvor der er adgang til flere transporttyper, som går i forskellige retninger. Bilejere kan køre til togstationen og har brug for at parkere, før de kan komme videre på deres rejse. 

Kombinationen af et netværk af parkeringsanlæg og forskellige mobilitetsløsninger på flere lokationer i og omkring byområdet, muliggør individuel og bæredygtig mobilitet, som imødekommer beboeres, pendleres og besøgendes specifikke behov. 

Mobilitetsknudepunkter tjener et højere formål

Med den rigtige kombination af transport og faciliteter bidrager et knudepunkt til at reducere den procentdel af transporten, som foregår i private biler, og øger den del af distancen, som er dækket af offentlig transport og aktive transportmuligheder. 

Når mobilitetsknudepunkter er strategisk placeret ved ringvejene, bidrager de til at reducere CO2-udledningen i indre by med renere luft, mindre støj og bedre muligheder for at komme rundt i et erhvervsområde. At opfordre bilister til at efterlade deres biler ved knudepunktet skaber plads til flere grønne områder, bedre offentlig transport og gode forhold for cyklister og fodgængere centralt i byen. 

Q-Park Sustainable Mobility Partner

Mobilitetsknudepunkt – over jorden

Services kan tilføjes for at udvide knudepunktets funktionalitet:

 • Mobilitet: Ud over parkeringspladser til beboere, pendulere og besøgende kan et mobilitetsknudepunkt give adgang til offentlig transport, cykelparkering og delte transportmidler
 • Aktivitet: Mobilitetsknudepunkter er aktivitetszoner. De skaber plads til detailhandel og services og til at mødes og arbejde, men er også ideelle beliggenheder for events og fritidsaktiviteter.
 • Levering: Varer kan leveres af større, langdistancekøretøjer. Et knudepunkt er en oplagt lokation til om lastning af varer, så de kan transporteres videre ind i byen af mindre – og helst elektriske – køretøjer.
 • Energi: Energiforsyningen er under pres af det stigende elforbrug.  Derfor giver det mening, at et mobilitetsknudepunkt genererer sin egen energi og opbevarer den genererede elektricitet til senere brug, eksempelvis til opladning af elbiler og -cykler. 

 

Urban mobilitet er kompleks

Q-Park forstår de dilemmaer, du står overfor.  Der er mange interessenter. Du søger en balance mellem på den ene side beboeres, pendleres og besøgendes behov og på den anden side den økonomiske funktion i byområdet. 

Du vil gerne øge levedygtigheden i byområdet ved at: 

 • Skabe plads i det offentlige rum til cykler og fodgængere;
 • Opfordre til brug af elkøretøjer og deletransport;
 • Gøre det nemt at skifte mellem forskellige transportformer;
 • Regulere adgangen til indre by;
 • Administrere bymæssig logistik.

Mens du samtidig ønsker at:

 • Modvirke brug af biler i de mere tætbefolkede byområder;
 • Reducere søgetrafik i indre by;
 • Begrænse gadeparkering;
 • Mindske lastbils-, varevogns- og leveringstrafik;
 • Reducere luftforurening.

 

Q-Park Sustainable Mobility Partner

Perspektiv af mobilitetspartnerskab – på tværs af byen

Q-Park er din bæredygtige mobilitetspartner

Som mobilitetspartner kan Q-Park sætte skub i jeres planer og holde dem på sporet. Vi kan guide jer med betragtelig viden og erfaring. Sammen vil vi finde løsningerne, som vil gøre bæredygtig mobilitet til en succes. Vi kan blandt andet hjælpe jer med at:

 • Skifte fra gadeparkering til parkering i P-anlæg;
 • Gøre søgetrafik til destinationstrafik med intelligent navigation og booking;
 • Muliggøre elopladning og delemobilitet;
 • Tilbyde logistikservices i udkanten af byen og ved grænsen till av- og nuludstødningszoner.

Fire gode grunde til at vælge et partnerskab med Q-Park:

 • Bæredygtig mobilitetspartner, ikke bare en parkeringsoperatør
 • Urbane services væk fra gade, ikke kun parkeringspladser
 • Helhedsperspektiv, ikke kun individuelle parkeringsanlæg
 • Et portfolie af fuldt funktionsdygtige mobilitetsknudepunkter, ikke kun snak

Q-Park er mere end en parkeringsoperatør, Q-Park bærer jer og jeres bæredygtige mobilitetsplan (SUMP) fremad. 

 

Påvist erfaring med energineutral parkering

Q-Park har været medvirkende til at realisere bæredygtige mobilitetsknudepunkter i forskellige byer i Europa. Vi samarbejder med eksperter inden for urban mobilitet og bidrager med vores viden og ekspertise til initiativer, som skal nå målsætningerne i EUs grønne pagt. 

I samarbejde med kommuners byplanlæggere har vi bygget og transformeret parkeringsanlæg til bæredygtige og multifunktionelle mobilitetsknudepunkter. 

 

Q-Park Sustainable Mobility Partner

Integration af solcellepaneler og/eller vindmøller for at generere energi og ved at installation af lavenergi LED-belysning og energilagring gør vores mobilitetsknudepunkter til bæredygtige parkeringsanlæg med lav eller ingen CO2-udledning og skaber samtidig grøn energi til opladning af elbiler. 

Se eksempler her:

Veerkaden, the Hague - 100% energineutralt parkeringsanlæg 
Cassine Gare, Chambéry – Parkeringsanlæg med vindmøller
Ladestationer drevet af solenergi 

 

Intelligent parkeringskapacitet

Bymobilitet er bæredygtig, når parkeringskapaciteten matcher beboeres, pendleres og gæsters behov. Disse målgrupper har forskellige behov og forskellige krav til parkering. 

 

 

Q-Park Sustainable Mobility Partner

 

 

Q-Park Sustainable Mobility Partner

 

Q-Park har udviklet en parkeringskapacitetsmodel, som burger referenceprojekter og KPI benchmarks til at kalkulere den ideelle parkeringskapacitet på en given beliggenhed. 

Q-Parks værktøj til kapacitetsmodellering kan hjælpe byplanlæggere med at beregne den ideelle kapacitet i mobilitetsknudepunkter på forskellige beliggenheder i byen. 

For flere detaljer om vores fremgangsmåde, se artiklen Smart data fosters smart developments

Seneste nyheder

 • Sommertid 2024
  | Husk sommertid på søndag og undgå en hilsen fra P-vagten
  Læs mere
 • Nu falder sneen!
  | De fleste af os går nok og håber lidt på en hvid jul, selvom det hvide tæppe af sne ofte giver lidt udfordringer i trafikken. Og hvordan er det nu med reglerne for parkering i snevejr?
  Læs mere
 • Husk p-skiven på søndag!
  | Efter sommerens slutspurt har efteråret endeligt taget over, og allerede på søndag sætter vi urene tilbage igen. Det er starten på sæsonen for p-skiver og ure, der ikke helt stemmer. 
  Læs mere
arrow