Nyhed

100% energineutralt parkeringsanlæg

Q-Parks første 100% energineutrale parkeringsanlæg

Veerkaden - 100% energineutralt parkeringsanlæg

Verkaaden_parkeringsanlæg_Q-Park_Haag

Veerkaden i Haag – Selvforsynende med energi med solceller og batterilagring. Grøn energi til LED-belysning og bilopladning. 

 

Q-Park opgraderer og transformerer parkeringsanlægget Veerkaden i Haag, Holland, så det bliver 100% energineutralt. Transformationen inkluderer den nyeste teknologi og gør parkeringsanlægget både bæredygtigt og fremtidssikret. 

Opgraderingen er gennemført og fuldt operationel i 4. kvartal af 2019. 

Paris_klimaaftale_logo

Det energineutrale parkeringsanlæg er med til at reducere Q-Parks samlede CO2-udledning pr. parkeringsbås og bidrager til at nå FNs klimamålsætninger fra Paris 2016 (the Energy Efficiency Directive (EED)), hvorfra energistyringsstandarden ISO 50001 stammer. Både Q-Park I Holland og Q-Park i Tyskland har ISO 50001 certifikater til flere anlæg. 

 

Omfattende renovering

Veerkaden havde brug for en omfattende renovering af facaden, parkeringsdækkene og de elektriske installationer for at få anlægget på linje med Q-Park opdaterede standarder for funktionel kvalitet og for at imødekomme de ændrede krav til energiforbrug, elbilsopladning og CO2-aftryk. 

Q-Park benyttede lejligheden til ikke kun at opfriske de synlige og æstetiske aspekter af parkeringsanlægget. Da bygningens større installationer inklusive ledninger skulle udskiftes, besluttede Q-Park at gå betydeligt længere og udstyre parkeringsanlægget med midlerne til at blive selvforsynende med energi. 

Da det var muligt at få statsstøtte til dette omfattende projekt, forventer vi, at projektet har tjent sig selv hjem allerede inden for 7 år, hvilket er ca. halvdelen af tilbagebetalingstiden for den slags projekter. 

For at opnå selvforsyning med energi indeholder projektet:

 • Fotovoltaiske solpaneler
 • Nilar EC-batterier
 • DC LED-lyskilder
 • Intelligent energiknudepunkt
 • Trækning af nye ledninger i hele anlægget

 

Fotovoltaiske solcellepaneler

Anlæggets øverste parkeringsdæk vil snart huse 1.042 Fotovoltaiske1 solcellepaneler, som bliver installeret fra øst til vest for maksimal effektivitet. 

At gøre det øverste parkeringsdæk energiproducerende var, i dette tilfælde, en oplagt beslutning, da det stort set aldrig blev brugt. Vejrforholdene og den mekaniske belastning betød, at der var behov for regelmæssig vedligeholdelse med komplekse materialer, så det var på alle måder en fordel at installere solcellepanelerne her. 

Installationen inkluderer fire vekselrettere og har en maksimal kapacitet på 339 kWp2. Den årlige elektricitetsproduktion forventes at blive på 392,000 kWh3.

Forventet_energiproduktion_i_energineutralt_parkeringsanlæg

 

Nilar EC-batterier

Nilar_batteripakke

Q-Park har valgt at bygge den størst mulige installation for at kunne producere mest muligt elektricitet. Det betyder, at anlægget skal kunne opbevare en stor del af den genererede elektricitet på stedet, da der er et loft på den mængde elektricitet, som anlægget må levere tilbage til elnettet. 

Q-Park har valgt miljøvenlige nikkelmetalhybrid (NiMH) Nilar-batterier, til at opbevare den energi, som bliver genereret af solcellepanelerne, så den kan bruges på et senere tidspunkt. Installationen er beregnet til at skabe nok energi til hele parkeringsanlægget inklusive ladestationerne til elbiler. 

Elbiler kan lades hurtigt (jævnstrømsopladning) og natlige opladninger betyder, at strømmen, som bliver genereret om dagen, bliver brugt. 

Nilar EC-batterierne:

 • Fremstilles med færrest muligt svært genbrugelige råmaterialer. 
 • Indeholder ikke cadmium, kviksølv eller bly.
 • Ved slutningen af deres levetid kan nikkelen aktivt genbruges. 
 • Holder i minimum 20 år. 
 • Er mere sikre end mange andre tilgængelige løsninger, fordi batterierne indeholder en vandbaseret, ikke-brandbar elektrolyt. 
 • Den nyligt patenterede Nilar-afkøling sikrer stabile temperaturer gennem hele batteripakken og mindsker risikoen for overophedning. 

 

Jævnstrøms-LED-lyskilder

Forskellen_på_jævnstrøm_vekseltrøm

Lavenergi LED-lyskilder med høj ydelse vil i slutningen af 2019 være standard i de fleste parkeringsanlæg, som Q-Park ejer eller har på lange lejekontrakter. Veerkaden er ingen undtagelse.

Forskellen her er dog, at LED-lyskilderne er drevet direkte fra Nilar-batteripakkerne. Det er en enorm besparelse, fordi det ikke er nødvendigt at omdanne jævnstrømsenergien, som bliver genereret af solcellepanelerne, til vekselstrøm. I de fleste tilfælde har LED-lysinstallationer transformere for at konvertere vekselstrømmen til jævnstrøm, som driver lyskilderne. 

Q-Park har estimeret, at løsningen med LED-lyskilder på jævnstrøm vil betyde en ekstra årlig besparelse på EUR 10.000. 

Klik her for yderligere information om Q-Park LED-projekt og her for flere detaljer om Q-Parks lysstandarder. 

 

Nye ledninger i hele anlægget

Hel parkeringsanlægget har fået nye ledninger og er også udstyret med nye sikringer. Der er et jævnstrømskredsløb, som løber fra panelerne gennem anlæggets intelligente energiknudepunkt til batteripakken og LED-belysningen og samtidig tilfører strøm til ladestationerne til elbiler.
 
Der er et separat vekselstrømskredsløb til almindeligt udstyr og installationer så som elevatorer, bomanlæg og betalingsautomater. Det krævede ingen særlig ekstrainvestering at skabe et jævnstrømsanlæg, fordi parkeringsanlæggets alder betød, at alle ledninger alligevel skulle skiftes af sikkerhedsmæssige årsager. 
 

Intelligent energiknudepunkt

Anlægget i Veerkaden er udstyret med et intelligent tovejs-energiknudepunkt. Det er designet til at styre den strøm, som bliver genereret af solcellepanelerne på taget og sende den videre til batteripakken, jævnstrøms-LED-belysningen og elbilsladestationerne. Det forsyner også resten af anlæggets udstyr så som elevatorer og bomanlæg med vekselstrøm.
Hvis batteripakken er fuldt opladet, omdanner energiknudepunktet strømmen, som er genereret af solcellepanelerne, til vekselstrøm og sender den ud i elnettet.

Hvis batteripakken ikke kan levere nok strøm til at opfylde anlæggets behov, sørger det intelligente knudepunkt desuden for at trække strøm fra elnettet. På den måde optimerer knudepunktet energiforbruget og afbalancerer parkeringsanlæggets energiforbrug ved hjælp af patenteret strømudligningsteknologi. Det minimerer også parkeringsanlæggets afhængighed af elnettet. 
Hele installationen kombineret med Nilar-batteripakken sørger er også en pålidelig løsning til at udjævne toppe i elforbruget og udsving i forsyningen. Hvis det offentlige elnet fejler, sørger energiknudepunktet for strømforsyningen til parkeringsanlægget. 
 
Topudligning_energiforbrug_selvforsynende_parkeringsanlæg

Udjævning; den ekstra værdi ved at integrere et energilagringssystem med et solcelleanlæg. Kilde: SolarTech.

 

Veerkaden parkeringsanlægget

Parkeringsanlægget har flere end 800 parkeringsbåse. Det ligger ideelt med nem adgang fra motorveje og i let gåafstand fra de største turistattraktioner og shoppinggader i Haag. 

Parkeringsanlægget blev oprindeligt bygget for at servicere butikker og stormagasiner I slutningen af 1970’erne, og der blev kun lavet små forbedringer, da Q-Park overtog anlægget i 1998. 

Når renoveringen er færdig i 2019, er anlægget klar til den næste generation. 

selvforsynende_parkeringsanlæg

Parkeringsanlægget i Veerkaden - 100% energineutralt

 1. Photovoltaics (PV) er omdannelsen af lys til elektrisk energi ved hjælp af halvledere med fotovoltaisk effekt. Et fotovoltaisk system bruger solcellepaneler, som hver består af en række solceller, som genererer elektricitet. (kilde:https://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics)

 2. kWp er et fotovaltaisk systems maksimale beregnede energiudbytte og beskriver et systems “top”. Dette energiudbytte beregnes via standardiserede tests for paneler fra alle producenter for at sikre, at værdierne er sammenlignelige. (kilde: https://www.evoenergy.co.uk/blog/18514/what-is-a-kwpEvoEnergy)

 3. Når de fotovoltaiske paneler er i funktion, vil de i løbet af en time omdanne solens energi til energi, som måles i kilowatt-timer (kWh). Fotovaltaiske paneler med en topenergi på 339kWp, som arbejder på fuld kapacitet i én time vil derfor genere 339kWh. (kilde: https://www.evoenergy.co.uk/blog/18514/what-is-a-kwp)
 

 

Seneste nyheder

 • Sommertid 2024
  | Husk sommertid på søndag og undgå en hilsen fra P-vagten
  Læs mere
 • Nu falder sneen!
  | De fleste af os går nok og håber lidt på en hvid jul, selvom det hvide tæppe af sne ofte giver lidt udfordringer i trafikken. Og hvordan er det nu med reglerne for parkering i snevejr?
  Læs mere
arrow