NYHED

European Mobility Week

Q-Park bakker op om ‘Udledningsfri mobilitet til alle’

Q-Park støtter et CO2-neutralt og inkluderende bymiljø gennem en række forskellige programmer og bidrager aktivt til et mere bæredygtigt bymiljø.

Vi har ladestationer til elbiler i vores P-huse

Folk kan godt lide biler! Biler har givet mennesket uafhængighed og frihed til at rejse. Nogle gange for fornøjelsens skyld, men hovedsageligt for at komme på arbejde, for at køre børn i skole eller til fritidsaktiviteter eller for at komme ud at handle. 
Det at kunne køre bil – og at have en bil til rådighed – er en del af det, der gør mennesker mobile og i stand til at deltage i det sociale og økonomiske liv. 
Det er et faktum, at biler er den primære kilde til mobilitet i vores moderne civilisation, og de er den mest fleksible transportform, vi har. Men bagsiden af medaljen er, at biler er ansvarlige for cirka 12% af EUs samlede CO2-udledning, den primære drivhusgas. 


 
Europas udledning fra passagerbiler er stadig faldende (ec.europe.eu)

Over de seneste år, er det lykkedes bilfabrikanterne at reducere udledningen fra nye passagerbiler betydeligt (2010 - 140.3 gCO2/km, 2015 - 119.5 gCO2/km og målet for 2020 er fastsat til 95 gCO2/km). Det giver rigtigt god mening at understøtte brugen og udbredelsen af CO2-neutrale elbiler.

Elopladningsprogram

For at støtte brugen af elbiler har Q-Park etableret et elopladningsprogram. Vi installerer hele tiden flere ladestationer (hurtige og langsomme) i vores P-huse rundt omkring i Europa og optimerer udnyttelsen af vedvarende energi og kapaciteten i elnettet. 
Vi har i dag 1.018 ladestationer i vores P-anlæg

Mere og sikker plads til mennesker.

 

Antallet af biler i Europa er støt stigende, og vores økonomi er centreret omkring bilen. I tillæg er biler en vigtig kilde til statsindtægter. Men samlet set vil vi også gerne forbedre vores bymiljøer og sundhed og sikkerhed i samfundet generelt. Folk vil gerne besøge byer og nyde godt af kulturelle tilbud og andre bekvemmeligheder, men på samme tid vil de gerne have rene og åbne pladser og grønne parker, hvor de kan slappe af, og hvor børn kan lege sikkert. 

Vores mål er at indrette en større del af det offentlige rum til gående og cyklister og en mindre del til biler. Vi vil gerne have, at offentlige midler bruges på … offentligheden, på et sundere og mere inkluderende samfund. Fordi byer skal indrettes til mennesker, ikke til biler. 

Væksten i antallet af passagerbiler i Europa
Og det er her, at Q-Park kommer ind i billedet. Vi ved, hvordan man beregner og bygger den korrekte parkeringskapacitet – helst under jorden eller ved ringveje. Og Q-Park investerer aktivt i parkeringsanlæg med private midler. For at reducere søgetrafik informerer vi på vores hjemmesider bilister om deres parkeringsmuligheder. Vi har en række økonomisk fornuftige tilbud online, som giver vores kunder mulighed for at træffe velovervejede beslutninger om mobilitet. 


Q-Park støtter aktiv mobilitet

 

Som en social ansvarlig partner ønsker Q-Park også at mindske antallet af biler, som kommer ind i indre byområder, for på den måde at mindske udledningen. Vi vil fremme sikker og aktiv mobilitet (gang og cykling) og skabe plads til mennesker. Vi vil også gerne hjælpe med at gøre byer økonomisk levedygtige, mens offentlige midler bruges på at forbedre samfundet – ikke på at lave plads til biler. 


Nem og sikker parkering for biler.

 

Ikke alene har vi underjordiske P-anlæg med ladestationer til elbiler og LED-belysning, i flere europæiske lande har vi også cykelparkering for både vores kunder og erhverv. Q-Park stiller plads til rådighed, så folk kan parkere deres cykel, og så delecykelordninger kan etablere deres knudepunkter. Vi har også løsninger for virksomheder, som gerne vil motivere deres medarbejdere til at pendle på cykel (ofte elcykler). 

Sikker cykelparkering i indhegninger til den enkelte virksomhed med eller uden ladestationer. 


Bylogistik, løsninger til den sidste kilometer

 

Logistiktjenester er endnu en problemstilling for byer. Erhvervskøretøjer bevæger sig rundt på alle tider af døgnet – med stigende udledning og trafik til følge. At tilbyde en løsning til udledningsfri “sidste kilometer ”-levering ville være en betydelig hjælp til vores fælles mål om et bæredygtigt bymiljø. 

Parkeringsanlæg kan vise sig at være en del af løsningen på den udfordring. I nogle lande tilbyder vi f.eks. skabe og pakkebokse, ligesom vi har udleveringssteder og afkølede områder til dagligvarer og letfordærvelige varer – en service som bruges af leverandører til restauranter. 


Skift fra bilen til offentlig transport

 

Men vigtigst af alt bør parkeringsanlæg tilbyde en nem og behagelig overgang fra bil til offentlig transport, en cykel eller en rar gåtur. 
Park+Ride løsninger ved ringveje giver lave timepriser og/eller integrerede P-abonnementer. Park+Walk anlæg nær bymidter er en god løsning for både pendlere og besøgende – de er billigere og bedre for miljøet. 
Hele formålet med Park+Ride og Park+Walk P-anlæg er at lede rejsende henimod at skifte fra deres biler til en alternativ og smartere mobilitetsløsning. Sundere og mere sikkert for alle. 
Andre programmer for bæredygtige bymiljøer

Inklusion


Kørestolsadgang

 

Mobilitet for alle handler ikke bare om at mindske udledning af skadelige stoffer. Det handler også om inklusion – at sikre at byens tilbud er tilgængelige for en kørestolsbruger er ikke nok. At sørge for reserverede og brede parkeringspladser gør livet lidt nemmere og byen lidt mere tilgængelig. 
Det giver også god mening at gøre livet nemmere for familier med børn i klapvogne og mennesker med rollatorer. Central, ren og sikker parkering er med til at gøre en by inkluderende, da ikke alle er lige så god tilpas i offentlig transport eller med cykling og gang, som der er i deres personligt indrettede bil eller andet transportmiddel. 

Det vi har lært af COVID-19


Arbejd hjemme eller på kontoret
At arbejde hjemme for at mindske spredningen af corona-virus mindsker også trafikpropper og forurening. Men at have adgang til et kontor og kollegaer har også sine fordele. Q-Parks særlige FLEX-abonnementer giver virksomheder og pendlere mulighed for at være fleksible i balancen mellem hjemmet og kontoret. 
Det mindsker trafikken og forureningen så meget som muligt, mens vi stadig kan være sammen med vores kollegaer, når det giver mening at være det på en sikker måde. 

Multimodal livsstil


Apps fremmer multimodale livsstile

Digitale redskaber er nøglen til at fremme multimodale livsstile. At integrere information om P-anlæg, stærkt trafikerede veje, gåafstande og køreplaner for offentlig transport og samtidig gøre det muligt at betale for disse services, er enkelt og nemt, og gør også kunderne i stand til at træffe vejovervejede beslutninger. 
Q-Parks information om P-anlæg, adgang med nummerpladegenkendelse og direkte betaling er alle sammen integreret i en række apps til mobiltelefonen. Afhængigt af landet, kan det fx være: apps fra udbydere af parkering, bankapps, MaaS (Mobility as a Service) apps etc.

 

Lavudlednings-parkeringsanlæg

Det giver sig selv, at vores mål er helt at kunne undvære energi fra forsyningsnettet (zero net energy - ZNE), ikke kun i mobilitet med også i vores P-anlæg. Vi har allerede erfaring med at skabe og drive P-anlæg med solceller (i Haag og Amsterdam). Målet i de anlæg er, at hele energibehovet skal dækkes af vedvarende energi skabt på stedet.


I Danmark har vi foreløbig omlagt hele vores energiforbrug til CO2-neutral energi fra danske vindmøller. 

Udover at tilføje flere ZNE-aktiver til vores portfolio, hvilket tager tid og kræver meget store investeringer, arbejder vi aktivt på at reducere vores energiforbrug ved at installere LED-belysning i flere end 250 P-anlæg i Europa. De fleste af anlæggene har også de mest moderne bevægelsessensorer. I nogle lande lukker vi også etager i P-anlæggene, når efterspørgslen er lavere, så vi sikrer, at der ikke er lys tændt, når der ikke er nogen.

 

Specifikke mobilitetshandlinger for at reducere udledning

Et eksempel på en specifik Q-Park MOBILITYACTION er 60% rabat på dagsprisen til kunder i Antwerpen, som parkerer i Park+Ride Berchem Station på lørdage og søndage (EUR 10 i stedet for EUR 24). Det får flere kunder til at parkere deres bil ved ringvejen og tage offentlig transport (tog, letbane eller bus) videre ind til centrum – så trafik og udledning mindskes, og sikkerheden og bylivet fremmes i Antwerpens smukke bymidte. 


Fremmer et skift mod bæredygtig mobilitet i byerne
 
'Udledningsfri mobilitet for all” så simpelt som en doughnut. Doughnuten tager udgangspunkt i Kate Raeworths teori om 'doughnut economics' 
Om temaet 'Udledningsfri mobilitet for alle’
I 2020 er temaet for EUROPEANMOBILITYWEEK 'Udledningsfri mobilitet for alle’. Det afspejler det ambitiøse mål om et CO2-neutralt kontinent i 2050, som blev fremlagt af Ursula von der Leyen, Formand for Europakommissionen

 

Seneste nyheder

  • Sommertid 2024
    | Husk sommertid på søndag og undgå en hilsen fra P-vagten
    Læs mere
  • Nu falder sneen!
    | De fleste af os går nok og håber lidt på en hvid jul, selvom det hvide tæppe af sne ofte giver lidt udfordringer i trafikken. Og hvordan er det nu med reglerne for parkering i snevejr?
    Læs mere
arrow