Artikel

Fordelene ved betalingsparkering

Betalingsparkering er en fordel for både forbrugere og lokalsamfund

Hvornår er betalingsparkering en fordel for forbrugerne?

Alle elsker gratis parkering. Men når der er mangel på parkeringspladser, er gratis parkering ikke en effektiv løsning. Og selvom de ikke selv kan se det, så er det heller ikke den bedste løsning for den enkelte bilist, fordi de spilder tid og brændstof på at køre rundt og lede efter et sted at parkere.

Derudover betyder gratis parkering i det offentlige rum, at det offentlige rum ikke kan bruges til andre formål eller af mennesker, som ikke er bilejere. 

For enkelthedens skyld er forholdet mellem udbud og pris vist grafisk som en lige linje. I virkeligheden ville det være en kurve, som konvergerer ved uendelighed på aksen for antallet af parkeringspladser. 

efterspørgselskurve_parkering

Efterspørgsel på parkering

forbrugeroverskud_basis_graph

Lad os antage, at efterspørgslen på parkeringspladser afspejles i den maksimale pris, som bilister er villige til at betale for at være garanteret en parkeringsplads frem for at undvære en parkeringsplads i en behagelig afstand fra deres destination (reservationsprisen). 

Vi kan vise denne efterspørgsel med en nedadgående linje. 

Bilister med de mest presserende behov er villige til at betale f.eks. 10 Euro pr. dag, mens bilister med de mindst presserende behov kun vil parkere deres bil, hvis parkeringen er gratis. 

Forbrugeroverskud ved gratis parkering

forbrugeroverskud_basis_graph

Forbrugeroverskud – et mål for den gode følelse

Når antallet af parkeringspladser er større end eller lig med antallet af bilister, som ønsker at parkere, giver gratis parkering maksimal udnyttelse af pladserne med nul ledige pladser. Den maksimale udnyttelse er vist som det røde område under efterspørgselslinjen. 
 
Det røde område repræsenterer de bilister som faktisk er villig til at betale for parkering, når parkering er gratis. I økonomisk teori kaldes dette consumer surplus eller forbrugeroverskud. Forbrugeroverskuddet er ikke et håndgribeligt overskud, men et mål for den mængde af kunder, som er villige til at betale mere for en service eller vare, end de faktisk gør. Det giver dem en god følelse, fordi de oplever at have gjort en god handel.
 
Når det handler om forbrugerpsykologi er denne gode følelse faktisk vigtig for økonomien, fordi et højt niveau af forbrugeroverskud motiverer forbrugerne til at bruge flere penge, og det er godt for den lokale økonomi. 
 
Og det er derfor, at lokale virksomheder og kommuner skal finde den rigtige balance, når de fastsætter prisstrukturen for parkering. 
 

Mindre forbrugeroverskud ved få pladser

 
forbrugeroverskud_pladsmangel_parkering_graf

Hvis antallet af parkeringspladser er mindre end antallet af bilister, som ønsker at parkere, mindskes forbrugeroverskuddet – den gode følelse – pga. usikkerheden omkring at finde et sted at parkere. 

Specifikt, sker der det, at hvis antallet af pladser falder med 50%, falder udnyttelsen af pladserne faktisk også, hvis parkeringen fortsat er gratis. Det mindskede røde område repræsenterer det sandsynlige forbrugeroverskud. 

At lede forgæves efter parkering er et økonomisk tab

forbrugeroverskud_pladsmangel_parkering_graf

Hvis antallet af tilgængelige parkeringspladser falder, går det ikke kun ud over forbrugeroverskuddet, men fordelingen af pladserne tager heller ikke hensyn til bilisternes forskellige behov.

Bilister med mindre presserende behov for parkering kan ende med at optage pladser, som bilister med mere presserende behov er villige til at betale for. 

 
Den tid, som bilisterne bruger på at lede efter en ledig parkeringsplads, kaldes et dødvægtstab for økonomien. Dette tab for samfundet skyldes et ineffektivt marked; det sker, når efterspørgsel og udbud ikke er i balance. 
 

Et afbalanceret marked med betalingsparkering

parkeringsmarked_i_balance_graf

Lad os antage, at prisen for parkering er sat til 5 Euro pr. dag. På dette niveau matcher efterspørgslen udbuddet, og alle, som ønsker at parkere, kan finde en parkeringsplads. 

Markedet er i balance, fordi ingen, som er villige til at betale 5 Euro for at parkere, mangler en plads, og de spilder ikke længere tid på at lede efter en plads. De, der ikke er villige til at betale 5 Euro, finder en alternativ løsning. 

De samlede fordele ved betalingsparkering

De samlede fordele ved betalingsparkering er sammensat af det sorte område og det røde område. Det sorte område repræsenterer den fordel, som forbrugerne oplever at få for deres betaling.

Det røde område repræsenterer de mindre håndgribelige fordele, som opleves af bilister, der var ville til at betale mere, hvis der ikke havde været en standardiseret pris. Med andre ord – forbrugeroverskuddet ved betalingsparkering. 

Forbrugeroverskuddet ved betalt parkering

fordele_betalingsparkering_vs_gratis_parkering_graf

De samlede fordele – for bilister og den lokale økonomi

Lad os sammenligne fordelene ved betalt parkering og gratis parkering. Hvis de samlede fordele ved betalingsparkering er større end det sandsynlige forbrugeroverskud ved gratis parkering, så er betalingsparkering mere effektivt end gratis parkering. 

 

Det er de samlede fordele, der tæller

Vi behøver kun at sammenligne det sorte område ovenfor, som repræsenterer betalingsparkering, med det røde område. Det viser sig, at det røde område (forbrugeroverskuddet ved gratis parkering) er identisk i størrelse med det sorte område. 

Altså overskrider de samlede fordele ved betalingsparkering de samlede fordele ved gratis parkering med forbrugeroverskuddet ved betalingsparkering (området med rød skygge). Og det er de samlede fordele, for både bilisterne og den lokale økonomi, som tæller, når der er mangel på parkeringspladser. 

Artiklen er bearbejdet fra følgende artikel: http://livingeconomics.org/article.asp?docId=292 - Narrated lecture comparing total benefits under free vs paid parking when parking spaces are scarce.

 
 

Seneste nyheder

  • Sommertid 2024
    | Husk sommertid på søndag og undgå en hilsen fra P-vagten
    Læs mere
  • Nu falder sneen!
    | De fleste af os går nok og håber lidt på en hvid jul, selvom det hvide tæppe af sne ofte giver lidt udfordringer i trafikken. Og hvordan er det nu med reglerne for parkering i snevejr?
    Læs mere
arrow