Parkeringskontrol

Privat fællesvej - P-kontrol

Parkeringskontrol på privat fællesvej

Sådan sikrer du din parkeringsplads foran dit hjem

Parkeringskontrol på vejen

Kommer du hjem til en vej fyldt med biler, som ikke tilhører dig eller dine naboer? Så du ikke selv kan parkere ved dit hjem. Måske med tunge indkøbsposer og trætte børn. Det er en frustrerende oplevelse!

Løsningen kan være at indføre parkeringskontrol på vejen. Det kræver en tilladelse fra din kommune, som Q-Park kan hjælpe med at indhente. Vi ved, hvilke parametre, kommunerne ligger vægt på, når de behandler ansøgninger om parkeringskontrol på private fællesveje. 

Ansøgning om P-kontrol på privat fællesvej med Q-Park som partner Hvis din grundejerforening eller dit vejlaug ønsker at indføre parkeringskontrol, så kontakt os endelig for grundig vejledning og den helt rigtige løsning. Vi hjælper jer hele vejen i processen fra ansøgning til implementeret parkeringskontrol. 
Gode råd til P-kontrol på privat fællesvej
  • Start med at få godkendelse på grundejerforeningens/vejlaugets generalforsamling.
  • Overvej, om I kan slå jer sammen med nærtliggende grundejerforeninger eller vejlaug, der måske endda har veje placeret i et naturligt flow med jeres egne veje. Det er ofte lettere at få tilladelse fra kommunen til at indføre P-kontrol, hvis der er tale om et lidt større areal.
  • Tag Q-Park med på råd allerede i udformningen af jeres ansøgning. Med vores erfaring kan vi i fællesskab udforme den bedst mulige ansøgning, forhåbentligt forkorte sagsbehandlingstiden og minimere risikoen for afslag.  
Indgå en aftale med Q-Park

Når I har tilladelse fra kommunen og Politiet, kan vi indgå en aftale om P-kontrol på jeres vej. Vi kan fastlægge reglerne for p-tilladelser til beboere og gæster på jeres vej, ligesom vi aftaler selve opstarten af parkeringskontrollen. 

Kontakt os for mere information

 

arrow